Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 25.04.22

Opublikowano 24 kwietnia 2022 o godz. 21:24

Stopień podstawowy zagrożenia obejmuje regiony południowo-wschodnie, wschodnie, a w mniejszym stopniu centralne i południowe

W poniedziałek ośrodek niskiego ciśnienia Thalke będzie kontynuował swoją wędrówkę na wschód. Wraz z nim podążać będzie układ frontów atmosferycznych, przed którym to zgromadzi się wilgotne i ciepłe powietrze polarnomorskie. W środowisku bezpośredniego zasięgu niżu i dużego nagromadzenia wilgoci w dolnej troposferze, popołudniu spodziewany jest rozwój dosyć licznych burz

Strefa A (główna)

Na omawianym obszarze burze spodziewane są już około południa, ale główne apogeum przypadnie na godziny popołudniowe. Zjawiska będą rozwijać się prawdopodobnie najpierw w zachodniej części strefy (małopolska – świętokrzyskie, łódzkie/mazowieckie), a następnie z biegiem upływu czasu burze rozwiną się także na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Prognozowane jest powstawanie pojedynczych komórek burzowych, które mogą budować się do postaci burz wielokomórkowych. Na trasie burz spodziewane są umiarkowane i silne opady deszczu o akumulacji do 15 mm. Najlepiej rozwinięte komórki mogą generować silniejszy wiatr do 70 km/h. W spodziewanych warunkach kinematycznych możliwe będzie powstanie minimum jednego przypadku superkomórki burzowej. Wówczas dodatkowym zjawiskiem może być grad o średnicy nie większej niż 1,5-2 cm. Prawdopodobieństwo rozwoju burz na tym obszarze szacuje się jako wysokie.

Strefa B

Na tym obszarze konwekcja może przybrać charakter początkowy, zanim dojdzie do rozwoju wyraźnych zjawisk burzowych. Spodziewane są przede wszystkim komórki z przelotnymi opadami deszczu. Niemniej jednak nie wyklucza się kilku izolowanych komórek burzowych m.in. na południu, ale być może także w woj. łódzkim i lokalnie na Podlasiu. Burze tutaj będą jednak mało intensywne o ile powstaną. Spodziewany jest głównie silniejszy deszcz. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako niskie.

Prognoza burz na 25.04

Poradnik odczytywania mapy