Sezon burzowy 2022: Nowa mapka – przewodnik po odczytywaniu prognoz

Opublikowano 28 marca 2022 o godz. 19:24

Wraz z początkiem sezonu burzowego 2022, odświeżeniu uległa mapka prognostyczna, wykorzystywana do tworzenia prognoz występowania zjawisk burzowych. Wersja poprzednia (dostępna np. tu) przechodzi do archiwum. Wchodząca w życie nowa wersja 2.0 widnieje oficjalnie pod nazwą: Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską

Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – v 2.0

Lista zmian względem wersji inicjalnej + nowości

1. Nowy design poszczególnych okienek informacyjnych (font, kolorystyka, układ)

2. Nowe podejście do stopniowania zagrożenia. Wyodrębnienie sekcji stopnia podstawowego i rozszerzonego. Zjawisko silnych burz stopniowane na dwóch poziomach (Silne Burze: Stopień 1; Silne Burze: Stopień 2).

3. Informacja o możliwości zastosowania stopnia zagrożenia na granicy stopnia wyższego (SP+/SR+)

4. Panel informacyjny zjawisk atmosferycznych – dodatkowa legenda z symbolami odpowiadającymi poszczególnym zagrożeniom w trakcie wędrówki burz.

5. Likwidacja tabeli z zakresem prawdopodobieństwa dla najniższego stopnia zagrożenia. Ta sekcja będzie zawarta w formie opisowej w treści samej prognozy

Omówienie szczegółowe

Głównym panelem informacyjnym na nowej mapie jest sekcja stopni zagrożenia. W wersji 2.0 mapki podzielono ją na dwie odrębne kategorie: stopień rozszerzony (SR) i stopień podstawowy (SP). Stopień podstawowy jest sygnalizowany znanym już symbolem „R” stosowanym szeroko w obszarze prognozowania zjawisk burzowych. Stopień podstawowy używany jest w stosunku do burz o najniższym stopniu ryzyka generowania niebezpiecznych zjawisk. Większe zmiany zaszły w sekcji stopni rozszerzonych. Tutaj utrzymano klasyczny podział na trzy stopnie, ale inne podejście zastosowano dla pierwszych dwóch.

Zarówno pierwszy jak i drugi stopień przypisany jest do kategorii silnych burz. Interpretacja jest następująca: w przypadku obowiązywania stopnia 1 mówimy o ryzyku rozwoju silnych burz stopnia pierwszego. Analogiczna sytuacja ma miejsce przy stopniu drugim. W sytuacji gdy dwa regiony mają wydany odpowiednio pierwszy i drugi stopień, wiadomym jest, że spodziewane są silne burze, ale gwałtowniejsze zjawiska wystąpią przede wszystkim w obszarze ze stopniem 2.

Stopień nr 3 przypisany jest do sytuacji najwyższego ryzyka i relatywnie możliwość jego użycia w trakcie sezonu może być zasadna nie więcej jak 2 razy. Burze 3 stopnia zagrożenia cechują się niszczącym potencjałem z całym szeregiem niebezpiecznych zjawisk.

Stopień +

Na mapie w danym regionie może pojawić się stopień z dodatkowym znakiem „+”. Taka opcja była użyta kilka razy w trakcie sezonu 2021, a z początkiem nowego wchodzi jako standard. Czym jest więc stopień+? Interpretując na przykładzie: dla pewnego województwa wydano stopień 1+ w związku z ryzykiem rozwoju silnych burz. Znak plusa oznacza, że zjawiska będą istotnie silne, na pograniczu stopnia nr 2. Jednakże z uwagi na pewne czynniki decyzyjne takie jak warunki w troposferze, nie zdecydowano się ostatecznie na zastosowanie stopnia nr 2. Taka sytuacja powinna jednak dać do zrozumienia o większym zagrożeniu niż zwykle podczas zastosowania zwykłego stopnia 1.

Innym przykładem stosowania stopnia+ może być sytuacja, w której istnieje duża niepewność co do rozwoju burz z uwagi na różne czynniki. Najczęstszą sytuacją jest np. zachmurzenie, które może hamować rozwój burz, ale gdy chmury ustąpią burze mogą nabrać znaczącej siły. Pewność co do zaniku zachmurzenia nie jest wystarczająca, dlatego stosujemy stopień 1+, zamiast 2, ale z możliwością zaktualizowania prognozy w późniejszym czasie do pełnego stopnia 2

SP i SR to skróty od Stopień Podstawowy i Stopień Rozszerzony. Dla obu tych kategorii stosowana jest procedura opisana powyżej

Ważność prognozy

Względem bazowej wersji mapki schemat opisu ważności prognozy nie uległ zmianie. Zapis zarówno dla początku jak i końca okresu przyjmuje postać DD/MM/YY [H:MM]. Dla przykładu: 01.04.22 [07:00]

Zjawiska

Nowością jest panel informacyjny odnośnie zjawisk. Stosowany on w sytuacjach, gdy któreś z typowych zjawisk atmosferycznych towarzyszących burzom może być istotnym zagrożeniem. Położenie symbolu na mapie jest orientacyjnie i ma charakter poglądowo-informacyjny. Symbole zjawisk nie muszą zawsze występować w wyznaczonych strefach stopni. Wyróżniamy: silny deszcz, grad, silny wiatr, trąby

Przykład prognozy i opis

W przykładowej prognozie obowiązującej od 01.04.22 (07:00) do 01.04.22 (19:00) poniżej wyznaczono dwie strefy z możliwością rozwoju burz:

Pierwsza wzdłuż województw nadmorskich, gdzie zastosowano stopień podstawowy (SP) zagrożenia. Jednocześnie w strefie dodano symbolikę silnego wiatru, co daje informację o dominującym typie zagrożenia podczas przechodzenia potencjalnych zjawisk w tym obszarze

Druga strefa dzieli się na dwa obszary. W pierwszej zastosowano 1 stopień zagrożenia, zaś potencjalne burze w wycinku od Podkarpacia po Lubelszczyznę mogą nieść szczególne zagrożenie opadami gradu (jego charakterystyka jest w tym przypadku opisywana w treści prognozy). Ponadto możliwość rozwoju burz stopnia podstawowego może mieć miejsce także we fragmencie od Małopolski po Podkarpacie. Względem stopnia podstawowego na północy Polski, tutaj mamy adnotację w postaci znaku „+” – oznacza to, że choć zastosowano najniższy poziom, to zjawiska mogą być na granicy stopnia pierwszego. Powodem dla którego ostatecznie nie zastosowano stopnia 1 mogło być np. spodziewane zachmurzenie, co daje pewien poziom niepewności w rozwoju burz.

Dodatki i plan na usprawnienia

W miarę wchodzenia głębiej w sezon burzowy na mapie mogą pojawiać się niestandardowe elementy, nie przewidziane w opisie w żadnym z bloków funkcyjnych. Dla przykładu mogą to być np. strefy. Często w celu doprecyzowania informacji na mapie może pojawić się oprócz klasycznego podziału na strefy zagrożeń, adnotacja o nazwie strefy (np. strefa A).

Mapa jest otwarta do aktualizacji o nowe elementy informacyjne, choć pola użytkowego zostało tylko kilkanaście procent.

_____________________________________

Z wyrazami szacunku

Administrator MeteoReporter.pl