Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską

Opublikowano 15 sierpnia 2023 o godz. 21:16

Pierwszy stopień zagrożenia obejmuje południowo-zachodnie, częściowo zachodnie, częściowo centralne, południowe i częściowo południowo-wschodnie regiony

Stopień podstawowy zagrożenia obejmuje większość pozostałych regionów kraju za wyjątkiem północnego wschodu i północnego zachodu.

Obszar pierwszego stopnia zagrożenia >50%

W ciągu dnia liczebność burz na wyznaczonym obszarze powinna być stosunkowo nieduża, ograniczając się głównie do obszarów podgórskich i górskich, gdzie konwekcja będzie bardziej swobodna za sprawą czynników orograficznych. Burze w tym obszarze mogą rozwijać się bardzo szybko i równie szybko gasnąć (burze pulsacyjne), ale generując w swoim krótkim cyklu życia gwałtowny przebieg zjawisk. Nie wyklucza się ulewnych/nawalnych opadów deszczu do 25-35 mm, opadów gradu 3-4 cm i silnych porywów wiatru do 80 km/h. Większa liczebność burz może być obserwowana dopiero od wieczora i przez całą noc z środy na czwartek. Burze te wówczas skierują się z regionów podgórskich i górskich na obszary położone niżej.

Obszar stopnia podstawowego >50%

Na tym obszarze burze przez cały okres ważności prognozy mogą rozwijać się punktowo i nagle (również faworyzowany typ burz pulsacyjnych) w różnych częściach województw. Będą one niosły silne opady deszczu do 20-25 mm, miejscami nieduży grad oraz silny wiatr. Nie jest do końca pewny scenariusz rozwoju burz w tym obszarze – być może większa aktywność burz odnotowana będzie w sąsiadujących fragmentach obszaru <50% tj. województwo zachodniopomorskie i lubuskie. Zjawiska powstawać będą późniejszym popołudniem, ale mogą „wybuchać” także wieczorem i nocą aż do samego poranka.

Obszar stopnia podstawowego <50%

W obszarach okalających czynników wspomagających rozwój burz będzie niewiele, choć te jeśli powstaną, również będą w postaci izolowanych komórek burzowych z podobnym spektrum zagrożeń jak w strefie R>50%. Ciężko jednak określić czy w którychś z województw bliskich strefy R>50% lub 1>50% liczebność może być większa, aby i te obszary włączyć do większego prawdopodobieństwa. Z tego powodu pozostawiono je w stanie takim jak prezentuje mapa.