Prognozy długoterminowe na czerwiec 2021 #1

Opublikowano 28 maja 2021 o godz. 19:31

Po wyjątkowo zimnym kwietniu, kończymy niezbyt ciepły maj, który na pewno zapisze się na poziomie ujemnej anomalii. Z racji zbliżania się do miesiąca czerwiec, który zdecydowanie kojarzy się nam z okresem ciepłym/gorącym oraz często burzowym, czas spojrzeć w dostępne prognozy numeryczne, próbując wyciągnąć wnioski na temat możliwej charakterystyki pogody w trakcie kolejnego miesiąca.

Kalkulowanie pogody dla miesiąca polega na wskazaniu trendów i ogólnych charakterystyk jakie mogą mu towarzyszyć. W żadnym wypadku nie są to próby wskazania jak pogoda może wyglądać za dwa tygodnie w piątek 😉

Baza

Do rozważań o pogodzie należy wziąć modele sezonowe, które obliczają główne wskaźniki tj. anomalia temperatury, anomalia opadów oraz dominująca sytuacja synoptyczna. Całość można dodatkowo skorelować z wynikami „zwykłych” prognoz modeli numerycznych o zasięgu ponad jednego tygodnia.

Dyskusja

Wysokie wskazania dodatniej anomalii ciśnienia w północnej części Europy mogą sygnalizować dużą częstotliwość układów wysokiego ciśnienia o charakterze układów stacjonarnych lub ośrodków mobilnych. Pole wyżowe mogłoby częściej obejmować nasz kraj, co w teorii możne świadczyć o nadejściu stabilniejszej pogody i więcej dni bez opadów. W teorii, ponieważ w praktyce przemieszczające się masy powietrza, transportowane w obrębie wyżu, mogą być także wilgotne i chwiejne, a to zaś rodzi opady deszczu jak i burze. Warto jednak zaznaczyć, że mapa ta daje informacje o możliwej przewadze wyżów, a więc naturalnie epizody z ośrodkami niskiego ciśnienia będą możliwe.

Anomalia ciśnienia nad Europą – czerwiec 2021. Możliwa dominacja układów wyżowych w północnej Europie

Aktualna prognoza anomalii temperatury (model CFS) zakłada możliwy scenariusz miesiąca w normie i nawet nieco powyżej normy wieloletniej. Cieplejsze dni mogą częściej występować zwłaszcza na południu Polski (anomalia na poziomie +0,75°C/1°C.) W skali miesięcznej nie jest uwzględniana natomiast anomalia na poziomie ujemnym, co jest możliwym zwiastunem miesiąca z przewagą dni ciepłych.

Prognoza anomalii temperatury powietrza nad Europą – czerwiec 2021

Przeglądając długoterminowe prognozy dotyczące samych wartości temperatur powietrza, scenariusz ten wydaje się całkiem prawdopodobny. Przykładowe, odległe prognozy temperatur na wybrane dni czerwca pierwszego i drugiego tygodnia, wskazują na możliwy trend ocieplania się nad większością Państw Europy, w tym Polski. Widać jednak, że nie poziom temperatur nie będzie osiągał na tyle wysokich wartości, by móc powiedzieć o wizji nadejścia gorącego lata – przynajmniej nie w pierwszej połowie miesiąca. Raczej będziemy trzymali się poziomu do 25°C w przypadku nadejścia ociepleń.

Oczywiście poniższe wartości temperatur są punktem odniesienia i nie powinno się ich traktować jako element pewny z racji odległych terminów.

Prognoza temperatur powietrza nad Europą wg modelu CFS. Odczyty wyrywkowe na dni: 01.06, 03.06, 08.06, 10.06

Aktulane prognozy długoterminowe temperatur dla wybranych dni czerwca (tydz. pierwszy i drugi) – prognoza modelu GFS (okres analogiczny)

Model CFS wskazuje również na mniejszą ilość opadów z racji dominacji ośrodków wysokiego ciśnienia. Nad większością kraju opady mają utrzymać się poniżej normy, zaś w mniejszym stopniu osiągnąć przewidywaną normę (dla czerwca opady w kraju wahają się od 50 do 80 mm, zaś w regionach podgórskich >80)

Prognozowana anomalia opadów nad Europą – czerwiec 2021

Dla porównania warto wskazać podobne wskaźniki, wykorzystując wyliczenia modelu ECMWF. Wg modelu nieznacznie dodatnia anomalia temperatury obejmować ma obszar całego kraju, jednak podobnie jak w przypadku modelu CFS – najcieplejszymi regionami mogą być województwa południowe i południowo-wschodnie. W przypadku opadów (druga grafika) także widać ujemną anomalię (uwaga – zamienione skale). We wschodniej, południowej i centralnej Polsce mogłoby być o nawet 20 mm opadów mniej niż przewiduje norma.

Prognoza anomalii temperatury i opadów dla czerwca 2021 – model ECMWF

Grafiki: pivotalweather.com, wxcharts.com, tropicaltidbids.com, effis.jrc.ec.europa.eu