Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską: 18.08.23 – 18/19.08.23

Opublikowano 17 sierpnia 2023 o godz. 20:40

Pierwszy stopień zagrożenia obejmuje południowo-wschodnią, południową, południowo-zachodnią, centralną, zachodnią, północną i północno zachodnią część Polski

Stopień podstawowy obejmuje regiony zachodnie oraz wąski pas graniczący na wschód od strefy stopnia pierwszego (patrz mapa)

Obszar stopnia pierwszego >50%

Na wyznaczonym obszarze w drugiej części dnia, wieczorem i częściowo nocą spodziewany jest rozwój kolejnej serii aktywnych burz. Będą to burze rozwijające się na strefach zbieżności wiatru, występując jako pojedyncze komórki burzowe (w tym superkomórki) oraz większe układy wielokomórkowe. Szczególnie od centrum w kierunku północy i północnego zachodu burze mogą być bardzo uwodnione, stwarzając ryzyko zalań i podtopień (sumy opadów nawet do 30-35 mm). Niektóre z burz mogą także przynieść opady gradu o średnicy dochodzącej maksymalnie do 3-4 cm. Z pojedynczych superkomórek lub rozbudowanych układów wielokomórkowych, mogą pojawić się także silne porywy wiatru do 80-90 km/h. Część z prognoz zakłada możliwość rozwoju silnych i liczniejszych burz także na Pomorzu zachodnim, choć nie jest to zbyt pewny scenariusz. Stąd niewykluczone są pewne odstępstwa względem prognozy poniżej.

Obszar stopnia podstawowego >50%

Wzdłuż zachodniej części strefy 1>50%, możliwe będzie powstawanie pojedynczych komórek burzowych, które albo szybko zanikną, albo będą jedynie początkowym stadium burz, które wejdą wgłąb strefy wyższego stopnia. Ich ewentualny rozwój może przynieść głównie silniejsze opady deszczu 15-20 mm