Prognoza siły i występowania zjawisk burzowych nad Polską – 11.05.22

Opublikowano 11 maja 2022 o godz. 17:50

Stopień podstawowy zagrożenia na granicy stopnia pierwszego, obowiązuje dla regionów północno-zachodnich i północnych

Stopień podstawowy zagrożenia obowiązuje dla niektórych fragmentów północno-wschodniej Polski

W środowy wieczór i noc z środy na czwartek obszar Polski północnej znajdować będzie się w zasięgu falującego frontu atmosferycznego, na którym to wędrować będzie niewielki ośrodek niskiego ciśnienia. Nasz kraj znajdzie się w zasięgu rozległego strumienia ciepłego powietrza polarnomorskiego, które w północnej i północno-zachodniej części kraju odznaczy się zwiększonym poziomem chwiejności – także w porze nocnej. Czynnikiem napędzającym rozwój i organizację potencjalnych burz będzie silny przepływ powietrza w dolnej troposferze. To zaś przełoży się na wysokie wartości uskoków wiatru.

Strefa A (główna)

W wyznaczonym orientacyjnie obszarze spodziewany jest rozwój zjawisk burzowych w formie izolowanej i bardziej rozproszonej. Burze mogą rozwijać się od późnego popołudnia i wczesnego wieczoru z kontynuacją w porze nocnej. Spodziewany jest rozwój pojedynczych komórek burzowych z dużym prawdopodobieństwem o charakterze superkomórkowym. Oznaczać to może zwiększone ryzyko silnych porywów wiatru w zakresie 70-90 km/h. Ponadto nie wyklucza się opadów gradu, jednak średnica nie powinna przekraczać 2/2,5 cm. Z uwagi na bardzo silny przepływ wiatru w dolnej troposferze, tempo wędrówki burz będzie szybkie, stąd zjawisko silnych, długotrwałych opadów deszczu będzie mocno zmarginalizowane. Z czasem komórki mogą się łączyć do postaci wielokomórkowych klastrów. Burze będą wędrowały z południowego zachodu na północny wschód. Prawdopodobieństwo rozwoju szacuje się jako umiarkowane i miejscami wysokie.

Strefa B

W strefie sąsiadującej z obszarem głównym burze mogą pojawić się na peryferiach strefy A w pasie od woj. lubuskiego po kuj-pom, zaś nocą burze możliwe będą w północno-wschodniej ćwiartce szczególnie na obszarze Warmii i Mazur. Zjawiska powinny być tutaj słabsze, generując silniejszy wiatr do 60-70 km/h i intensywne, lecz przelotne opady deszczu. W części Mazowsza i Podlasia szanse na powstanie zjawisk będą niskie/b.niskie.

Poza strefą

Poza wyznaczonymi strefami w ogólnym rozrachunku nie przewiduje się powstawania burz, lecz pewien nieduży błąd wyznaczenia granic stref możliwy jest dla części woj. lubuskiego i wielkopolskiego – stąd niewykluczone jest pojawienie się burz nieco poniżej linii granicy

Prognoza występowania burz - 11.05

Przewodnik po odczycie mapy