Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 12.07.21

Opublikowano 12 lipca 2021 o godz. 06:59

Pierwszy poziom zagrożenia obowiązuje dla obszaru od południa przez centrum po północ i północny zachód. Spodziewane są burze z głównym zagrożeniem od strony ulewnych opadów deszczu.

Możliwy rozwój umiarkowanych burz obejmuje południowy zachód oraz lokalnie regiony wschodnie i północno-wschodnie

W poniedziałek obszar Polski znajdować będzie się w strefie pola barycznego o stopniowo obniżającym się ciśnieniu. Na północnym wschodzie zaznaczy się strefa frontu ciepłego, zaś nad krajem zalegać będzie umiarkowanie ciepła i wilgotna masa powietrza, zaś wzdłuż wschodnich województw gorąca, z popołudniowymi upałami. W pasie od południa po północ i północny wschód mogą wystąpić aktywne burze z ulewnymi opadami deszczu.

W strefie pierwszego poziomu zagrożenia przewiduje się rozwój zjawisk burzowych już około południa, a tym bardziej w drugiej części dnia. Faworyzowany jest rozwój pojedynczych burz powstających w strefach zbieżności wiatru, zaś w miarę upływu dnia także powstawanie burz wielokomórkowych. Duża wodność w troposferze połączona z niewielkim przepływem powietrza w dolnej troposferze, będzie cechować burze wolną prędkością przemieszczania się, a miejscami także charakterem stacjonarnym. Doprowadzić to może do długotrwałych i ulewnych opadów deszczu, które w krótkiej perspektywie czasu przynieść mogą sumy rzędu 20-40 mm, zaś w przypadku powstania większego klastra burzowego, powyżej wartości 40 mm. Niewykluczone, że ponownie w pasie od województwa małopolskiego po świętokrzyskie rozwinie się większy układ burzowy zagrażający zalaniami i podtopieniami.

Wiatr nie powinien stanowić zagrożenia, ale kilka przypadków silniejszych porywów do 75 km/h jest możliwe. Opady gradu nie powinny być duże z racji braku dostatecznych warunków do rozwoju trwałych superkomórek. Średnica powinna zawierać się w przedziale od 1 do 3 cm.

Na obszarze podstawowego stopnia zagrożenia na południowym zachodzie kraju, burze będą mniej liczne i rozproszone, jednak całkiem prawdopodobne. Natężenie opadów będzie tu słabsze, a sumy powinny kształtować się w przedziale 15-20 mm. Na północnym wschodzie szanse na burze będą niskie, a komórki powstać mogą tylko punktowo i bardzo lokalnie. Większa szansa na burze z opadami 15-25 mm wystąpi wzdłuż strefy poziomu pierwszego w pasie od Podkarpacie po Warmię i Mazury.