Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 04.08.2021

Opublikowano 4 sierpnia 2021 o godz. 09:09

Pierwszy poziom zagrożenia obowiązuje dla wschodniej połowy kraju w związku z możliwością rozwoju wydajnych opadowo burz

Możliwość rozwoju umiarkowanych burz obejmuje regiony okalające strefę poziomu pierwszego, a także pas od zachodu w kierunku centrum

W środę obszar Polski znajdzie się w strefie słabogradientowego pola ciśnienia z obszarami niżowymi i podwyższonego ciśnienia. Nad krajem zalegać będzie chwiejna i wilgotna masa powietrza polarnomorskiego zwłaszcza we wschodniej części kraju. Z uwagi na duże pokłady wilgoci w troposferze, oraz możliwość rozwoju wyraźniejszych obszarów zbieżności wiatru w strefie większych ich uskoków, mogą pojawić się aktywniejsze i liczniejsze burze z głównym zagrożeniem od strony ulewnego deszczu.

Rozwój burz w strefie poziomu pierwszego oraz w obszarze okalającym (pas od pozostałej części woj. mazowieckiego przez świętokrzyskie po małopolskie i podkarpackie) uzależniony będzie od poziomu rozpogodzenia w drugiej części dnia. W przypadku znacznego zaniku zachmurzenia, przewiduje się tutaj powstawanie aktywnych elektrycznie i wydajnych opadowo burz. Początkowa faza rozwoju przypaść powinna nad regionami wyżej wymienionymi i tutaj sumy opadowe w związku z rozwojem burz mogą osiągać poziom 15-20 mm, zaś porywy wiatru nie więcej jak 60 km/h. W obszarze poziomu pierwszego jeśli dojdzie do powstania większej ilości burz, wówczas przewiduje się silne/ulewne opady deszczu utrzymujące się w niektórych regionach przez dłuższy czas. Szczególnie większe skupisko zjawisk może przypaść w pasie od Mazowsza po Podlasie, jednakże od Podkarpacia po Lubelszczyznę także modele przewidują powstawanie głębszej konwekcji. Sumy opadów w tych obszarach mogą osiągać 20-30 mm, zaś wiatr w porywach nie powinien przekraczać 70 km/h. Niewykluczone są przypadki zalań. Miejscami burzom mogą towarzyszyć opady gradu, jednakże z uwagi na niezbyt duży poziom niestabilności w troposferze, nie powinny być to gradziny większe jak 2 cm. Z uwagi na warunki kinematyczne panujące w troposferze, pojawić mogą się burze o charakterze superkomórkowym zwłaszcza na południowym wschodzie kraju.

W pasie od zachodu po centrum w kierunku strefy poziomu pierwszego, zjawiska burzowe będą rozproszone i lokalne, jednak szansa na ich rozwój dosyć duża. Nie przewiduje się groźnych zjawisk towarzyszących. Sumy opadów mogą wahać się w przedziale 10-15 mm, a wiatr nie powinien być silniejszy niż 60 km/h.