Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 31.07.22

Opublikowano 31 lipca 2022 o godz. 09:17

AKTUALIZACJA:

Z uwagi na zauważalny brak rozwoju konwekcji we wschodniej części kraju, zredukowany został pierwszy poziom zagrożenia do stopnia podstawowego. Nie wydaje się, aby zjawiska burzowe mogły powstać na pozostałym obszarze pierwotnej prognozy (lubelskie, podkarpackie

Obszar objęty stopniem podstawowym:

W kolejnych godzinach niskie prawdopodobieństwo (20-50%) rozwoju burz utrzyma się jeszcze od Podlasia przez wschodnie Mazowsze po północ Lubelszczyzny. Potencjalne burze mogą nieść intensywne opady deszczu do 20-25 mm. Dopuszczać jednak należy scenariusz w którym ostatecznie zjawiska burzowe nie powstaną, bazując na obserwacji sytuacji pogodowej z ostatnich godzin.

_______________________________

PROGNOZA PIERWOTNA

Pierwszy stopień zagrożenia obowiązuje dla północno-wschodniego fragmentu Polski

Stopień podstawowy wyznaczono dla pozostałych regionów Polski wschodniej i południowo-wschodniej

Strefa A

Na wyznaczonym obszarze panować będą najkorzystniejsze warunki termodynamiczne do rozwoju burz. Przewidywany jest rozwój pojedynczych komórek i z czasem burz wielokomórkowych, których głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu. Burze mogą generować sumy do 25-35 mm. W przypadku długotrwałego zalegania burz, lokalnie deszczu spaść może jeszcze więcej. Nie przewiduje się zagrożenia wiatrowego. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się od średniego do wysokiego (>50%)

Strefa B

W strefie drugiej największe prawdopodobieństwo powstania burz obejmować będzie obszary blisko sąsiadujące ze strefą A, a także regiony wzdłuż wschodniej granicy Polski ze szczególnym naciskiem na Lubelszczyznę. Tu burze powinny przynieść opady nie przekraczające 25 mm, przeważnie mniej. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako niskie (20-50%), zaś dla województwa lubelskiego w części północnej i wschodniej średnie-wysokie (>50%).