Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 20/21.08.22

Opublikowano 20 sierpnia 2022 o godz. 10:56

Pierwszy stopień zagrożenia na granicy ze stopniem drugim obowiązuje dla szerokiego obszaru od południa przez centrum, częściowo zachód i dalej w kierunku północy

Pierwszy stopień zagrożenia obejmuje obszary Polski zachodniej i cz. południowo-zachodniej.

Stopień podstawowy zagrożenia na granicy ze stopniem pierwszym obejmuje fragmenty Polski południowej, wschodniej i północno-wschodniej

Stopień podstawowy zagrożenia obejmuje obszar od woj. lubuskiego po zachodniopomorskie

DYNAMICZNA SYTUACJA POGODOWA – NIEPEWNOŚĆ CO DO FAKTYCZNEGO OBSZARU WYSTĘPOWANIA NAJLICZNIEJSZYCH I NAJSILNIEJSZYCH ZJAWISK BURZOWYCH

Strefa A – obszary na granicy drugiego stopnia zagrożenia

Na wyznaczonym obszarze od południa po północ spodziewany jest rozwój silnych i gwałtownych burz, mogących nieść szereg niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Na wyznaczonym obszarze obserwowane jest zaleganie bardzo wilgotnej i umiarkowanie chwiejnej masy powietrza, w strefie której nasuną się z czasem korzystne warunki wiatrowe do organizacji burz.

W drugiej części dnia i wczesnym wieczorem spodziewane jest powstawanie pojedynczych burz o charakterze pulsacyjnym, które mogą nieść zagrożenie od strony ulewnych opadów deszczu dochodzących do 35-40 mm, silnych i punktowo bardzo silnych porywów wiatru w zakresie 70-90 km/h (możliwe zjawiska microburst/downburst) oraz opadów gradu, które zwłaszcza w przypadku superkomórek mogą osiągać średnicę do 4 cm. Z czasem jednak obserwowana będzie organizacja komórek do większych układów wielokomórkowych/klastrów. Mogą one nieść szczególnie duże zagrożenie od strony ulewnych opadów deszczu, powodujących zalania i podtopienia. Szczególnie podwyższone zagrożenie tego scenariusza obowiązuje od Wielkopolski po Kujawy (sumy opadów nawet w zakresie 45-50 mm). Ponadto burze wielokomórkowe mogą mieć uformowane odcinki z liniami szkwałowymi, co przełoży się na ryzyko silnych porywów wiatru w zakresie wspomnianym wcześniej. Burze będą kierować się z południa na północ, a ich aktywność prawdopodobnie utrzyma się do niedzielnego poranka. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako wysokie (>60%), zaś liczebność duża.

Strefa B

Na zachód od głównej strefy burzowej, zjawiska również mogą powstawać i być dosyć intensywne. Ryzyko ulew i zalań/podtopień będzie jednak nieco niższe. Niemniej jednak na trasie pojedynczych komórek lub burz sumy opadów mogą osiągać nawet 30 mm. Punktowo zwłaszcza nad Dolnego Śląska po pozostałe tereny Wielkopolski może wystąpić grad, jednak nie powinien być większy jak 3 cm. Ryzyko bardzo silnych porywów wiatru powinno być ograniczone, ale dosyć silne porywy do 70-80 km/h są możliwe. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako wysokie (>60%).

Strefa C

W pozostałych regionach północno-zachodnich i zachodnich spodziewane są głównie przelotne opady deszczu w wyniku rozwoju konwekcji. Miejscami nie są wykluczone pojedyncze zjawiska burzowe – głównie wzdłuż granicy strefy B. Będą one jednak słabe i umiarkowane, generując głównie nieco silniejszy deszcz. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako niskie (<50%).

Strefa D

Większość prognoz nie wskazuje na możliwość rozwoju burz w tym obszarze przez znaczną część obowiązywania prognozy. Niemniej jednak zwłaszcza nocą zjawiska burzowe mogą wychodzić z obszaru strefy A w kierunku wschodnim, m.in nad obszary woj. łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Będą to jednak prawdopodobnie stopniowo słabnące, dojrzałe burze lub nowe pojedyncze komórki. Mogą one nieść głównie silniejsze opady deszczu +20 mm. Prawdopodobieństwo rozwoju burz w ciągu dnia i wieczorem będzie bardzo niskie <30%, natomiast w drugiej części nocy utrzyma się ono na poziomie niskim (<50%).