Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 16.06.22

Opublikowano 16 czerwca 2022 o godz. 08:14

Pierwszy stopień zagrożenia obowiązuje dla obszarów południowo-zachodnich, południowych i częściowo centralnych

Stopień podstawowy na granicy stopnia pierwszego wyznaczono dla regionów graniczących z obszarem stopnia 1

Stopień podstawowy wyznaczono dla obszaru Polski południowo-wschodniej, północno-wschodniej i niektórych fragmentów centrum oraz zachodu

W czwartek obszar Polski znajdzie się w zasięgu płytkiego układu niskiego ciśnienia wraz z rozbudowanymi strefami zbieżności wiatru. Chwiejna masa powietrza zalegająca w obrębie niżu będzie obecna w szerokim pasie od południowego zachodu po południowy wschód i to w tych regionach głównie popołudniu spodziewane są aktywne burze z silnymi opadami deszczu. Miejscami burze pozostaną aktywne po zmroku. Lokalnie niewykluczone jest powstanie słabych burz także na północnym wschodzie.

Strefa A

Na wyznaczonym obszarze wyznaczono pierwszy stopień zagrożenia z uwagi na spodziewaną największą liczebność burz oraz ich intensywność. Zjawiska początkowo mogą przybierać postać izolowanych komórek (także superkomórek), które dosyć szybko zaczną organizować się w zwarte i aktywne klastry wielokomórkowe wędrujące z zachodu na wschód. Burze w fazie inicjalnej obejmą początkowo Dolny Śląsk, a następnie będą kierować się w stronę kolejnych regionów wyznaczonej strefy. Głównym zagrożeniem po stronie burz mogą okazać się silne i ulewne opady deszczu mogące przynieść akumulację do 30 mm (lokalnie możliwe więcej). Z tego tytułu możliwe będą zalania i podtopienia. Ponadto zwłaszcza podczas burz superkomórkowych mogą pojawić się opady gradu o średnicy 2 – 2,5 cm. Część z burz zwłaszcza w formie liniowej może wygenerować silniejsze porywy wiatru do 70-80 km/h. Prawdopodobieństwo rozwoju burz na tym obszarze szacuje się jako wysokie

Strefa B

Na tym obszarze zjawiska burzowe wystąpią przede wszystkim od woj łódzkiego po świętokrzyskie i małopolskie. Będą to w pewnej ilości przypadków układy burzowe wychodzące ze strefy A. Niemniej jednak formowanie się nowych ośrodków burzowych będzie również możliwe. Z uwagi na prognozowane mniejsze natężenie zjawisk burzowych, nie objęto ostatecznie tego obszaru stopniem pierwszym. Niemniej jednak burze mogą być tutaj dosyć aktywne, niosąc przede wszystkim długotrwałe i silne opady deszczu. Akumulacje opadów również mogą przekraczać 20 mm, miejscami także spodziewane są opady gradu o zakresie średnicy jak w strefie A. Prawdopodobieństwo rozwoju dla wymienionych na początku opisu województw szacuje się jako wysokie.

Strefa C

W tej strefie zjawiska burzowe pojawią się przede wszystkim od Lubelszczyzny po Podkarpacie w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych. Na trasie burz w tych regionach wystąpią przede wszystkim intensywne i długotrwałe opady deszczu, natomiast w dużo mniejszym stopniu utrzyma się ryzyko gradu. Dla opisanych województw prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako wysokie. Obszar od Dolnego Śląska, Wielkopolski, ziemi łódzkiej po Mazowsze pozostanie w zakresie niskiego prawdopodobieństwa. Burze jeśli powstaną to raczej jako pojedyncze komórki generujące silne, przelotne opady deszczu

Strefa D

Na tym obszarze podobnie jak w środę rozwinie się popołudniowa konwekcja z przelotnymi komórkami opadowymi. Część z nich w pasie od Warmii i Mazur po Podlasie będzie generować wyładowania atmosferyczne. Zjawiska będą jednak relatywnie słabe, nie stanowiąc istotnego zagrożenie. Prawdopodobieństwo rozwoju szacuje się jako średnie.