Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 08.06.22

Opublikowano 8 czerwca 2022 o godz. 05:52

Pierwszy poziom zagrożenia obowiązuje dla regionów południowych, południowo-wschodnich, wschodnich i częściowo północno-wschodnich

Stopień podstawowy na granicy stopnia pierwszego obowiązuje dla pozostałych regionów południowo-wschodniej Polski

Stopień podstawowy obowiązuje głównie dla województw nadmorskich

W środę obszar Polski znajdzie się w zasięgu falującego frontu atmosferycznego wraz z wyraźną linią zbieżności wiatru. W obrębie frontu dojdzie do kumulacji wilgotnej i chwiejnej masy powietrza, w której mogą tworzyć się mocno uwodnione burze. Miejscami warunki do powstania lokalnych burz wystąpią także na północy

Strefa A

W wyznaczonym obszarze znajdować będzie się najbardziej chwiejna masa powietrza (wskaźnik CAPE nawet do 1500 J/kg), która rozciągnie się od Małopolski aż po Podlasie. W polu chwiejnej masy wystąpią dogodne warunki do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Na zbieżnościach wiatru jeszcze przed południem możliwy będzie rozwój pierwszych komórek burzowych, choć ich główna faza przypadnie na popołudnie. W wyznaczonej strefie spodziewany jest rozwój pojedynczych komórek, łączących się następnie do postaci większych klastrów. Z uwagi na wysoki poziom wodności troposfery, burze będą generowały obfite opady deszczu – miejscami dosyć długotrwałe. Z tego powodu możliwe będą sumy rzędu 25-30 mm, co stanowi ryzyko zalań. Z racji większej energii w troposferze i silnych prądów wznoszących, możliwe będą także incydenty związane z gradem o średnicy przekraczającej 2 cm, jednak poniżej 3 cm. Burze będą powoli przesuwać się z południa na północny wschód.

Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako wysokie

Strefa A1

Na tym obszarze prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie niższe niż w strefie głównej, stąd nie zdecydowano się na wciągnięcie tych obszarów do pierwszego poziomu zagrożenia. Niemniej jednak pojedyncze komórki burzowe mogą powstać w tym regionie, generując ulewne opady deszczu o akumulacji do 20 mm. Prawdopodobieństwo rozwoju szacuje się jako średnie

Strefa B

Na tym obszarze burze mogą powstać głównie w północnych częściach województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Spodziewane są pojedyncze komórki z intensywnymi opadami deszczu o akumulacji nie większej niż 15 mm. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako niskie

Poza strefami

Poza strefami warunki do konwekcji nie będą sprzyjające. Być może pojedyncze wyładowania lub kilka komórek burzowych wystąpi nieco na zachód od granicy strefy A, ale generalnie powinny przeważać przypadki opadów deszczu (ciągłych lub przelotnych-konwekcyjnych)