Prognoza siły i występowania zjawisk burzowych nad Polską – 12.05.22

Opublikowano 12 maja 2022 o godz. 06:57

Pierwszy stopień zagrożenia w związku z silnymi burzami obowiązuje dla wybranych fragmentów południowo-wschodnich i południowych krańców Polski

Stopień podstawowy na granicy stopnia pierwszego obejmuje pozostałe regiony południowo-wschodnie, wschodnie i częściowo północny wschód

Istnieje niepewność co do faktycznego obszaru na którym mogą rozwinąć się zjawiska burzowe. Należy pod uwagę wziąć wariant, w którym to burze powstaną tylko miejscami na północnym wschodzie oraz w głównej strefie z pierwszym stopniem zagrożenia

W czwartek przez obszar Polski wędrować będzie dynamiczny front o charakterze chłodnym, który szybko wyprze ciepłe powietrze zalegające od kilkudziesięciu godzin na terenach naszego kraju. Masa ta będzie w dalszym ciągu dosyć chwiejna ze szczególnym naciskiem na południe i południowy wschód. Z uwagi na kontynuację silnego przepływu w troposferze, a także wymuszania rozwoju konwekcji przez sam front, spodziewany jest rozwój burz często o charakterze superkomórek. Główna aktywność burzowa będzie jednak miała miejsce już poza granicami Polski.

Strefa A (główna)

Na tym obszarze zjawiska burzowe mogą mieć najintensywniejszy charakter z uwagi na zgromadzenie się najbardziej chwiejnych porcji mas powietrza. W pasie od Lubelszczyzny po Podkarpacie i południe Małopolski możliwe jest powstanie przede wszystkim izolowanych superkomórek burzowych, będących w stanie generować silne i bardzo silne porywy wiatru w zakresie 80-90 km/h. Prawdopodobieństwo powstania większego układu burzowego na terenie naszego kraju będzie niskie – ten powstanie raczej już poza naszą wschodnią granicą. Z tego też powodu spodziewać należy się bardziej rozproszonych, pojedynczych burz na omawianym terenie. Oprócz wiatru, superkomórki będą w stanie generować grad, zaś średnica brył może wahać się w szerokim zakresie 1-3 cm. Zjawiska mogą formować się już około południa, ale ich przejście spodziewane jest w godzinach popołudniowych. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako umiarkowane/wysokie

Strefa B

W tej części kraju burze będą powstawać wcześniej niż w strefie głównej. Rozwój burz na tym obszarze nie jest jednak tak pewny jak w strefie A. Część prognoz zakłada jednak, że także i tu możliwe będą burze głównie w postaci pojedynczych komórek, z zagrożeniem silnego wiatru 70-80 km/h. Na północnym wschodzie być może zjawiska zorganizują się do układu wielokomórkowego, ale nie jest to coś pewnego. Burze tutaj mogą występować już około południa i częściowo popołudniu. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako niskie/umiarkowane

Strefa C

Na tym obszarze prawdopodobnie konwekcja będzie miała charakter inicjalny, zanim wejdzie w dojrzalszą fazę na obszarze strefy B. Być może jednak kilka pojedynczych burz zdąży uformować się także i tutaj, ale zjawiska powinny być zdecydowanie najsłabsze względem pozostałych regionów. Prawdopodobieństwo rozwoju szacuje się jako niskie.

Poza strefami

Poza strefami w teorii zalegać mają warstwy chwiejnego powietrza, jednak żaden z modeli numerycznych wprost nie sugeruje powstania burz w centrum lub północy kraju.

Prognoza burz - 12.05