[Aktualizacja] Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 28/29.07.21

Opublikowano 28 lipca 2021 o godz. 06:47

Pierwszy poziom zagrożenia obowiązuje dla wschodniej, centralnej, południowej i południowo-zachodniej i północno-wschodniej części kraju

Możliwość rozwoju umiarkowanych burz obejmuje regiony okalające strefę poziomu pierwszego

W środę obszar Polski pozostanie w strefie obniżonego ciśnienia związanego z niżem znad Wysp Brytyjskich. Nad krajem ponownie znajdzie się chwiejna i wilgotna masa powietrza, w środowisku której powstawać mogą aktywne burze zarówno jedno i wielokomórkowe jak i o odmianie superkomórkowej. Zagrożeniem będą szczególnie ulewne opady deszczu, ale miejscami istotnie silne porywy wiatru jak i możliwość wystąpienia dużego gradu

W strefie poziomu pierwszego największy potencjał do rozwoju burz może uformować się od południowego zachodu po przez południe po południowy wschód, gdzie poziom niestabilności w troposferze może być najwyższy. W tych regionach w strefie mocno uwodnionej troposfery przewiduje się rozwój formacji burzowych początkowo jako burze jednokomórkowe (zarówno zwykłe komórki jak i odmiana superkomórkowe), z tendencją do łączenia się w większe układy w miarę wędrówki z zachodu na wschód. W wyniku tego późnym popołudniem i wieczorem powstać może większy układ burzowy z zagrożeniem od strony ulewnych opadów deszczu o akumulacji przekraczających nawet 40 mm, silnego i porywistego wiatru w maksymalnym przedziale 80-90 km/h oraz grad (3-4 cm). Opady gradu mogą lokalnie być większe szczególnie z izolowanych burz superkomórkowych. Wówczas gradziny mogą lokalnie dochodzić do 5 cm w średnicy. W centralnej, wschodniej i północnej części wyznaczonego obszaru (łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurkskie, podlasie) powstawać mogą izolowane burze, ale także z czasem także i większe systemy wielokomórkowym o zbliżonym spektrum zagrożeń jak w obszarach wymienionych powyżej. W związku z powyższym możliwe są zalania, podtopienia, uszkodzenia w drzewostanie i budynkach.

W ciągu dnia aktywność burzowa w pierwszym poziomie zagrożenia będzie koncentrowała się wzdłuż zachodniej, cetrnalnej i północnej części wyznaczonego obszaru, natomiast wieczorem i nocą burze będą stopniowo przesuwać się na wschód Polski, zaś regiony z większą aktywnością w ciągu dnia będą stopniowo przekształcały się w strefę spokojniejszą z niskim ryzykiem burz.

W regionach okalających strefę poziomu pierwszego zjawisk burzowych może być mniej i będą one przybierały charakter lokalny. Wystąpić mogą głównie pojedyncze komórki burzowe z silniejszym wiatrem do 70 km/h, opadami większego gradu <3 cm oraz intensywnym deszczem.

ZAKTUALIZOWANA MAPA:

MAPA PIERWOTNA