Aktualizacja mapy prognostycznej – [v 1.2]

Opublikowano 29 maja 2021 o godz. 17:58

Do użytku wchodzi nowa wersja mapy prognostycznej używanej do wydawania prognoz burzowych. Wersja 1.2 zawiera rozszerzony panel prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk burzowych dla najniższego (zwanego podstawowym) poziomu zagrożenia.

  • Oprócz poziomu >60% i <60% do użytku wchodzi poziom <30%
  • Uzasadnieniem do wprowadzenia kolejnego, najniższego stopnia prawdopodobieństwa jest uszczegółowienie prognoz i wyznaczanie regionów gdzie dominować ma przede wszystkim konwekcja z przelotnymi opadami deszczu, zaś tylko incydentalnie i lokalnie mogą zdarzać się przypadki słabych burz (a sytuacja ta nie kwalifikuje się jednoznacznie do poziomu <60%)
  • Zwykle od poziomu 1 do 3 prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych burz jest wysokie, dlatego dla tych poziomów nie przewiduje się wyodrębnienia podziałów prawdopodobieństwa, zaś informacja o tym będzie przekazywana drogą tekstową w treści samej prognozy.
  • W tabeli prawdopodobieństwa dodano także grubości linii odpowiadające poszczególnym wariantom