Pogoda na czwartek. Aktywny front okluzji z opadami śniegu i wiatrem

Opublikowano 27 stycznia 2021 o godz. 19:21

W kierunku Bałtyku zbliża się płytki ośrodek niskiego ciśnienia wraz ze strefą frontu przechodzącego w charakter okluzji. W trakcie czwartkowego dnia centrum niżu będzie ulegać nieznacznemu pogłębieniu nad wodami południowego Bałtyku, zaś przez obszar Polski z zachodu na wschód wędrować będą frontowe opady głównie w postaci śniegu o natężeniu umiarkowanym. Same opady będą jednak przelotne z racji stosunkowo wąskiej strefy ich występowania.

Sytuacja synoptyczna w czwartek – ośrodek niżowy nad Bałtykiem wraz z wędrującym frontem (knmi.nl)

Przebieg opadów – model ICON-EU

Opady frontowe wkraczać mają nad zachodnią Polskę jeszcze przed porankiem. Przed rozpoczęciem dnia przelotne opady śniegu występować będą na obszarze Polski zachodniej, północno-zachodniej i północnej. W większości przypadków opady będą słabe, zaś umiarkowane występować mają jako pasma głównie w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Za strefą frontu wędrować mogą opady mieszane (śnieg z deszczem) 0 natężeniu słabym. Strefa opadowa swoimi krańcami sięgać ma wg prognoz modelu głównie nad obszar Polski centralnej, gdzie śnieg jeśli wystąpi, to lokalnie i o natężeniu słabym.

Symulacja opadów i ich natężenie wg modelu ICON-EU kolejno na godziny 06:00, 09:00, 12:00 UTC.

Popołudnie i wieczór

W drugiej części dnia strefa frontowa będzie przemieszczać się dalej na północny wschód kraju. Opady obejmować będą głównie województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie (do około godziny 14:00), mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie. Popołudniu na południowym zachodzie w obszarze województwa dolnośląskiego i opolskiego pojawiać zaczną się opady mieszane o natężeniu słabym, zaś wieczorem i nocą w pasie od południa po południowy wschód dojdzie do rozwoju rozproszonych pasm tylko z opadami śniegu o natężeniu słabym, ale miejscami także umiarkowanym. Opady będą związane także z frontem, ale o charakterze ciepłym, który przemieszczać ma się tuż za naszą południową granicą.

Przejście drugiej strefy opadowej nad południową Polską – symulacja opadów i ich natężenie wg modelu ICON-EU kolejno na godziny 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 UTC.

Podczas wędrówki frontu szczególnie nad północną częścią kraju prognozowane są silniejsze porywy wiatru, które podczas opadów śniegu będą sprzyjać zjawiskom zawiei i zamieci śnieznych. Tyczy się to zwłaszcza obszarów od województwa kujawsko-pomorskiego po pomorskie około południa, a następnie regionów północno wschodnich (warmińsko-mazurskie, podlaskie). Maksymalne porywy wiatru mogą wahać się w przedziale 50 km/h, a lokalnie do 60 km/h. Na ogół jednak dominować ma wiatr południowy o sile 30-45 km/h. Nie będzie on silny, ale w towarzystwie śniegu może już znacząco wpływać na ograniczenie widoczności

Prognoza siły wiatru na godzinę 10:00 wg modelu UMPL

Model UMPL potwierdza także prognozę opadów przedstawioną powyżej. W ciągu dnia strefa opadowa frontu sięgać będzie maksymalnie nad regiony centralne, natomiast główna aktywność ma skupić się w pasie od północy po północny wschód Polski

Prognozowane ułożenie strefy opadów śniegu na godzinę 12:00 – model UMPL

Również w przypadku drugiej strefy opadów jaka rozwinąć ma się na południu kraju, model UMPL potwierdza wariant słabych/umiarkowanych opadów śniegu od południowego zachodu po południowy wschód w godzinach wieczornych i nocnych. Wg tej wizji prognoz opady mieszane skupiły by się głównie na południowym zachodzie (Dolny Śląsk + Opolszczyzna), natomiast w pozostałych województwach południowych i południowo wschodnich dominowałby opad śniegu

Zarówno opady w ciągu dnia na froncie okluzji, jak i wieczorne na froncie ciepłym nie powinny wygenerować znacznego przyrostu pokrywy śnieżnej. Aktualne prognozy pokazują, że pokrywa śnieżna może osiągnąć lub urosnąć o 5 cm, choć w większości wahać będzie się na poziomie 2-3 cm.

Prognozowane strefy opadów śniegu/deszczu na godzinę 21:00

Infografiki: mapy.meteo.pl, wxcharts.com, knmi.nl