Niebezpiecznie chwiejny sektor nad Polską – możliwy rozwój zalewających burz

Opublikowano 29 lipca 2019 o godz. 09:02

Poniedziałek według wielu symulacji może przynieść dużo większą liczbę ośrodków burzowych względem wczorajszego popołudnia i wieczora. Dziać się ma tak za sprawą korzystniejszego środowiska wilgotnościowego nad całym krajem, który uaktywnić się ma w postaci licznych burz w godzinach popołudniowych i wieczornych. Temperatury po południu wzrosną do bardzo wysokich poziomów. Szczególnie odczują to mieszkańcy w pasie od północnego zachodu po południowy wschód, gdzie przewiduje się temperatury rzędu 32-34 stopni Celsjusza (lokalnie nawet 35 w obszarach województwa dolnośląskiego. Zalegająca dzisiaj masa powietrza wykazuje się umiarkowaną niestabilnością lecz jest ona bardzo zasobna w wilgoć. Chwiejny sektor obejmie praktycznie cały kraj i we wszystkich województwach należy mieć na uwadze rozwój potencjalnych ośrodków burzowych.

Spodziewana temperatura powietrza nad Polską – godz. 16:00

Prognozowane warunki termodynamiczne – poziom niestabilności powietrza wyrażany wskaźnikiem CAPE

Środowisko kinematyki wiatru nad Polską będzie podobne tak jak miało to miejsce wczoraj. Brak wyraźnych uskoków prędkościowych wiatru i jego ścinania kierunkowego spowoduje, że zjawiska te będą przemieszczać się relatywnie wolno, a w wielu przypadkach osiągną one typ burz stacjonarnych. Determinującym czynnikiem wywołującym ich tworzenie się i organizację będą rozległe strefy konwergencji wiatru. Ponieważ modele wskazują nadzwyczaj duże wskaźniki całkowitej wodności w troposferze, ośrodki burzowe będą nieść wysokie ryzyko bardzo silnych opadów deszczu o akumulacjach nawet do okolic 60 mm (w przypadku bardzo silnych klastrów burzowych nawet więcej). Pojawi się więc podwyższone ryzyko wystąpienia zalań i podtopień, a w najbardziej niekorzystnych wariantach powodzie błyskawiczne. Ponadto burzom mogą towarzyszyć niebezpieczne zjawiska microburst / downburst, które z jednej strony przynoszą silne opady deszczu, ale przede wszystkim gwałtowne podmuchy wiatru prostoliniowego (nawet do 80-90 km/h). Grad ze względu na umiarkowaną termodynamikę nie powinien osiągać dużych rozmiarów. Powinny to być w przytłaczającej większości przypadki 1-3 cm średnicy jednak ich całkowita akumulacja może być duża.

Według bieżących prognoz potencjał burzowy będzie panował praktycznie w całym kraju, a szczególnie w obszarach centralnych i wschodnich obejmujących województwa: łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie i lubelskie. Najmniejsza szansa wystąpienia większej ilości ośrodków (pojedyncze, punktowe komórki) wystąpi dzisiaj w północnym pasie Polski obejmującym obszary od województwa zachodniopomorskiego przez pomorskie, warmińsko-mazurskie po podlaskie – tyczy się to przede wszystkim północnych części tych województw.

Burze będą formować się już około południa oraz w trakcie kolejnych godzin popołudniowych, wieczorem, a także częściowo w godzinach nocnych. Dzisiaj dominującym typem burz będą pulsacyjne burze jednokomórkowe oraz rozbudowane klastry wielokomórkowe. Szczególnie w przypadku rozwoju tych drugich ryzyko ulew powodujących zalania będzie najwyższe.

dane graficzne: modelzentralle.de, kachelmannwetter.de