Najbliższa doba z groźnymi ulewami w zachodniopomorskim. Niewykluczone powodzie

Opublikowano 30 czerwca 2021 o godz. 20:26

Potencjalnie bardzo niebezpieczna sytuacja wystąpić może w przeciągu najbliższych 24 h (licząc od środy 20:00) na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym naciskiem na zachodnią część tego obszaru. W wyznaczonym obszarze przewiduje się oddziaływanie bardzo powoli przemieszczającego się, ale jednocześnie wyjątkowo aktywnego ośrodka niskiego ciśnienia, który nad analizowanym obszarem przynieść ma długotrwałe i ciągłe opady konwekcyjne.

Opady te mogą niestety cechować się dużym natężeniem, które będą bardzo szybko uzupełniać zbiorniki wodne, cieki oraz podnosić ogólny stan rzek. Nad terenami zurbanizowanymi taka ilość opadów jest gwarantem zalań i podtopień.

Obszar naszego kraju znajduje się obecnie w strefie obniżonego ciśnienia, z głównym ośrodkiem niżowym, który zmierza w kierunku północy Niemiec. W trakcie minionej nocy wędrował on przez zachodnią część kraju niosąc burze, zaś w trakcie dnia ulewne opady deszczu na terenie Zielonej Góry, gdzie wystąpiły zalania. Według prognoz numerycznych centrum niżu przybierze charakter niemal stacjonarny, wirując w obrębie Pomorza zachodniego i częściowo na zachód od Odry na landach niemieckich. W obrębie oddziaływania centrum niżowego, przewiduje się nieustanne tworzenie opadów konwekcyjnych

Położenie ośrodka niskiego ciśnienia w czwartkowe popołudnie

Opady przewidywane są przez całą noc z środy na czwartek oraz do czwartkowego wieczoru. Modele numeryczne zgodnie wskazują na największe natężenie opadów w zachodniej części województwa. Godzinowe natężenie opadów może wahać się od 5 do nawet 15 mm. Poniżej wizualizacja potencjalnych stref opadowych w czwartek (model UMPL i ARPEGE).

Potencjalne sumy opadów

Praktycznie wszystkie modele numeryczne sygnalizują niebezpiecznie wysokie sumy opadowe do czwartkowego wieczora. Największe akumulacje opadów mogą wystąpić w powiatach: gryficki, szczeciński, policki, przycki, stargardzki i goleniowski. Maksymalne sumy opadowe wahać mogą się w przedziale od 80 do nawet 150 mm.

W związku z zaistniałą sytuacją i wysoką szansą sprawdzenia się prognoz (duża powtarzalność między modelami), na terenie wymienionych powiatów przewiduje się incydenty zalań, podtopień oraz możliwych powodzi błyskawicznych

Prognozowana suma opadów liczona do czwartkowego wieczoru – modele: GFS, SwissHD, ECMWF

Grafiki: meteologix.com, mapy.meteo.pl, wxcharts.com. modelzentralle.de