Wypieranie powietrza PZ – piątkowy wieczór i noc z aktywnymi burzami frontowymi

Opublikowano 26 kwietnia 2019 o godz. 08:50

Nad obszar zachodniej Polski stopniowo zbliża się aktywny front chłodny, który cechować będzie się przede wszystkim bardzo dużym zróżnicowaniem temperatur pomiędzy jego przednią a tylną częścią. Dzisiaj do naszego kraju napłynęła kulminacyjna fala powietrza zwrotnikowego o większej zasobności w parę wodną. Po południu temperatury osiągną swoje maksimum nawet do 29-30 stopni Celsjusza w województwach zachodnich. Omawiana masa powietrza będzie wykazywać się również dużą chwiejnością co w perspektywie godzin wieczornych i nocnych przyniesie rozwój aktywnych elektrycznie burz przede wszystkim nad zachodnią Polską w strefie oddziaływania frontu chłodnego i niżu barycznego jaki ma tutaj się nasunąć. Burze mogą cechować się gwałtownym przebiegiem!

Generalnie wyróżnić można dzisiaj dwie strefy z rozwojem burz. Pierwszą będą krańce wschodnie biegnące od częściowo woj. warmińsko-mazurskiego przez podlaskie po wschodnią Lubelszczyznę. Tutaj zjawiska będą mogły się rozwinąć dzięki nieco większej zawartości wilgoci w kluczowych poziomach troposfery oraz z powodu spodziewanej dużej chwiejności masy powietrza. Choć modele nie są zgodne co do tego czy faktycznie dojdzie tutaj późnym popołudniem do uformowania się burz, tak są pewne przesłanki, że jednak warunki na rozwój konwekcji będą tutaj możliwe. Burze jeśli tutaj się rozwiną będą wykazywać się słabą organizacją. Wyczekujmy tutaj rozwoju głównie kilku przypadków izolowanych komórek burzowych z silnymi opadami deszczu i gradem do 2 cm. Prawdopodobieństwo rozwoju burz w wykreślonym orientacyjnie obszarze jest mimo wszystko na niskim poziomie i ostatecznie może dojść do rozwoju tylko nieznacznej ilości chmur Cb z opadami deszczu. 

Dużo większa dynamika w pogodzie spodziewana jest nad zachodnią Polską. Tutaj początkowo późnym popołudniem, a przede wszystkim wieczorem i w nocy dojdzie do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji burzowej, która aktywowana będzie kilkoma mechanizmami wspomagającymi:

-napierający front chłodny,

-bardzo silna zbieżność wiatru w dolnej troposferze przed frontem chłodnym,

-wilgotny sektor powietrza,

-obszary pionowego wznoszenia mas powietrza dzięki obecności niżu barycznego nad zachodnią Polską,

-podwyższony uskok kierunkowy i prędkościowy wiatru w dolnej i środkowej troposferze.

Burze w obszarze odgraniczonym czerwoną linią będą prawdopodobnie najaktywniejsze. Cechować będzie je wysoka aktywność wyładowań doziemnych. Na ich trasie oczekiwać można silnych, a miejscami wręcz ulewnych opadów deszczu z możliwymi opadami gradu dochodzącymi maksymalnie do 2-3 cm średnicy. Na ich trasie pojawić się może dodatkowo silny, porywisty wiatr. Zjawiska burzowe będą koncentrować się przede wszystkim w zachodnich częściach od województwa dolnośląskiego po zachodniopomorskie jednakże wraz z rozwojem sytuacji zasięg aktywnych burz może przemieścić się bardziej wgłąb, a wynikać to będzie ze stopniowej wędrówki frontu chłodnego dalej na wschód. W drugiej części nocy zjawiska burzowe mogą dotrzeć nad wschodnie krańce od województwa wielkopolskiego przez Kujawy po Pomorze. Burze będą przemieszczać się z południa na północ z lekką składową północno wschodnią.

Na pozostałym obszarze możliwość uformowania się zjawisk jest na bardzo niskim poziomie, a wynika to z suchych warstw powietrza w kluczowych poziomach troposfery, co zahamuje wzrost chmur Cb.