Wypatrując szans na zimę

Opublikowano 10 stycznia 2020 o godz. 20:12

Kolejne dni stycznia mijają ze znacznymi odchyleniami temperatur względem normy trzydziestoletniej. Można żartobliwie powiedzieć, że przekraczanie normy stało się w ostatnim czasie.. normą. Najlepszym przykładem potwierdzającym, że jesteśmy daleko od zimy są dzisiejsze temperatury notowane wzdłuż zachodniej części kraju. Miejscami przekraczała ona aż 10 stopni Celsjusza, zaś w skali województw zachodnich kształtowała się na poziomie 8-10 stopni. Znacznie chłodniej – choć wciąż na plusie, było dzisiaj w południowo wschodniej Polsce (3-4 stopnie).

Przybliżone (zaokrąglone) temperatury nad Polską notowane dzisiaj na godzinę 13:00 UTC

Perspektywa pogody w kolejnych dniach..

Prognozy na przyszły tydzień pod kątem rozwoju sytuacji synoptycznej wpisują się w trendy pogodowe z minionych dni, w których to znaczna część kontynentu Europejskiego objęta jest oddziaływaniem rozległych ośrodków wysokiego ciśnienia najczęściej jako rozciągnięte wały. Patrząc na rozwój sytuacji synoptycznej w perspektywie 7-dniowej (10-17.01) dostrzec można przede wszystkim umacniającą się polaryzację ciśnienia. Bardzo wysoka aktywność cyklonów notowana będzie w pasie od Islandii po Europę północną i dalej wgłąb Rosji. Pogoda kształtowana przez układy niskiego ciśnienia występować będzie także nad Wyspami Brytyjskimi. W tych regionach nie zabraknie dynamiczniejszego przebiegu pogody w postaci silnego wiatru, opadów deszczu i śniegu. Pozostała część Europy to kontynuacja oddziaływania ośrodków wysokiego ciśnienia, stąd też w tych regionów opadów będzie relatywnie mało – tyczy się to także naszego kraju.

Kształtowanie się ciśnienia atmosferycznego w trakcie kolejnych 7 dni – prognoza modelu GFS (pierwsza animacja) i ECMWF

Wysoka różnica ciśnienia między układami niżowymi, a wyżowymi będzie sprzyjać dalszej oscylacji mas powietrznych (wpływ strefowej cyrkulacji zachodniej). Okresy przemieszczania się chłodniejszych porcji powietrza będą przeplatane przez wyraźniejsze oddziaływanie cieplejszych odmian. Warto jednak wspomnieć w tym miejscu, że pod terminem 'chłodniejsze porcje powietrza’ wciąż będziemy mieli do czynienia z temperaturami w ciągu dnia na znacznym plusie. Co w takim razie rozumiemy przez 'cieplejsze odmiany’? W przyszłym tygodniu ponownie temperatury w kraju mogą zakręcić się w okolicach aż 10 stopni Celsjusza..

Przykład oscylacji na bazie prognozy temperatury powietrza 1500m (850hPa) w środę (15.01) – cieplejsza masa powietrza w otoczeniu odmian chłodniejszych

Tak jak wspomniano wyżej, oddziaływanie ośrodków wysokiego ciśnienia przyniesie nad sporą częścią Europy pogodę z niewielką ilością opadów deszczu w skali tygodniowej. Zasięg oddziaływania wyżów barycznych doskonale widać na mapach symulacji sum opadowych. Mapę możemy interpretować także w drugą stronę. Na uwagę zwracają obszary z dużymi sumami opadowymi, których pojawienie się uzależnione jest od wędrówki aktywnych frontów atmosferycznych wędrujących wraz z głębokimi niżami barycznymi

Prognoza sumy opadowej nad Europą liczona do przyszłej niedzieli (19.01)

Jak widać w ujęciu nieco większym niż 7 dni opadów deszczu nad Polską będzie niewiele, choć trzeba bardzo wyraźnie podkreślić o możliwości zmiany prognoz pod tym kątem (nie wydaje się by jednak miało to nastąpić). Na ten moment najwięcej opadów (nie więcej niż 20 mm) pojawić ma się ponownie jak w kończącym się tygodniu – na północy kraju. Wspomniane wyżej oscylacje temperatur będą przynosić okresy chłodniejsze i cieplejsze, ale tak jak zostało to już podkreślone – spodziewajmy się wyraźnie dodatnich temperatur powietrza nawet jeśli rozpatrujemy pogodę pod kątem ochłodzenia.

Prognoza temperatur powietrza nad Polską w okresie poniedziałek-piątek

Jak widać przyszły tydzień będzie zdominowany przez wyraźnie dodatnie temperatury, bardziej charakterystyczne dla jesieni, a nawet przedwiośnia (patrz 15 stycznia). Ujemne temperatury naturalnie będą pojawiać się późnym popołudniem, wieczorami, a szczególnie nocą i o świcie. Szans na opady śniegu na nizinach w najbliższych dniach nie widać. Prognozy na okres następnego weekendu są na ten moment mocno niestabilne i tutaj można postawić kropkę i znak zapytania jednocześnie.

Prognoza pokrywy śnieżnej nad Europą liczona do przyszłego piątku

Szacunkowe pokrycie terytorium Polski w % przez śnieg – dane z obserwacji satelitarnych. Czerwona linia – sytuacja obecna, szara linia – średnia wieloletnia (2004-2019)

Prognoza tygodniowej anomalii temperatur – od 10 do 17 stycznia

Dane: tropicaltidbits.com, kachelmannwetter.de, wxcharts.com, vojvodinameteo.rs, pivotalweather.com, zoz.cbk.waw.pl