W czwartek możliwe uderzenie silnych burz nad Polską – przegląd danych

Opublikowano 13 lipca 2021 o godz. 20:04

Dynamicznie rozwijające się burze o gwałtownym przebiegu występują dosyć często w trakcie bieżącego miesiąca. Pozostając w szczycie sezonu burzowego, kolejne zagrożenie wyłania się na horyzoncie czasowym. Według dostępnych prognoz silne burze przypaść mogą w czwartek 14.07 dla pasma od południowego zachodu przez środkowy zachód i centrum, dalej w kierunku północy.

W środę obszar Polski pozostanie pod wpływem strefy obniżonego ciśnienia z centrum ulokowanym nad obszarem Niemiec. W trakcie dnia nasz kraj znajdować będzie się w strefie gorącego wycinka niżowego zbudowanego ze strefy frontu ciepłego na północy oraz pofalowanego rozciągającego się od Czech w kierunku Chorwacji. Do „wnętrza” wycinka będącego obszarem między frontami, dopływać będzie bardzo wilgotne i niestabilne powietrze, będące polem do rozwoju silniejszych burz

Sytuacja synoptyczna na środę – obszar Polski w zasięgu zatoki ośrodka niżowego Bernd i systemu frontów atmosferycznych

Pole niskiego ciśnienia nad Europą – czwartek 14.07 godz. 15

Masa powietrza dopływająca w czwartek nad obszar Polski będzie cechować sie umiarkowanym i miejscami dużym poziomem chwiejności, odzwierciedlanej wskaźnikiem CAPE. Prognozy sygnalizują najwyższe wartości w pasie od południa i południowego zachodu w kierunku centrum po północ kraju. Tutaj niestabilność wynosić może nawet 2500 J/kg, co świadczy o możliwości występowania bardzo silnych prądów wznoszących w troposferze, które w warunkach znacznego nasycenia wilgocią, doprowadzić mogą do rozwoju trwałych formacji burzowych.

Energia CAPE na godziny późnopopołudniowe/wczesnowieczorne

Prognozy numeryczne i potencjalny charakter burz

W warunkach dużej niestabilności wilgotnej masy powietrza, jej wirowości i występowania stref zbieżności wiatru, modele prognozują powstawanie burz w kilku wariantach jeśli chodzi o pasmo wędrówki. W tej chwili scenariuszem prawdopodobnym wydaje się inicjacja silnych burz na południowym zachodzie Polski z częściowym uwzględnieniem południa, a następnie kierowanie się burz częściowo strefą zachodnią oraz centralną, dalej kierując się na północ z lekkim odchyleniem w kierunku północno-wschodnim. W zależności od wybranego modelu prognozy, wariant ten jest uwzględniany mniej lub bardziej.

UMPL

Według najnowszej odsłony modelu UMPL, silne burze rozwijać zaczną się na obszarze Czech oraz na pograniczu za Ostravą, przy czym rozwój zjawisk miałby następować późnym popołudniem (18-19). W miarę upływu kolejnych 2/3 godzin doszło by do gwałtownego wzmocnienia się burz, które w szczególności nad województwem wielkopolskim mogłyby być wyraźnie silne, generując ulewny deszcz 30-40 mm, a przede wszystkim gwałtowne porywy wiatru o prędkości dochodzącej do 90 km/h, a nawet w skrajnym przypadku dochodzące do 110 km/h. Taka struktura świadczyć może o rozwoju silnej superkomórki, która może ponadto wygenerować grad o średnicy 4-6 cm. Jej powstanie zwiększy również ryzyko uformowania się pojedynczego przypadku trąby powietrznej, aczkolwiek ryzyko na ten moment nie jest znacząco podwyższone. Mniej gwałtowne, ale wciąż o podwyższonej sile burze mogą przechodzić równocześnie od województwa dolnośląskiego w kierunku lubuskiego i zachodniopomorskiego z głównym zagrożeniem od strony ulewnych opadów deszczu.

Niewykluczone, że w miarę propagowania burz na północ, możliwe będzie uformowanie się większego układu burzowego tym bardziej im bliżej województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Wówczas ryzyko silnych porywów wiatru zdecydowanie będzie potrzymane z maksimum w przedziale 90-100 km/h

Gwałtowne porywy wiatru w okolciach Konina (30 m/s = 108 km/h) – prognoza UM na godzinę 23:00

Swiss HD

Model Swiss sygnalizuje rozwój podobnej sytuacji jak w przypadku UMPL, choć dla pasma od województwa dolnośląskiego po zachodniopomorskie aktywność burzowa ma być znacznie niższa lub żadna. Silne burze mogą rozwinąć się natomiast od województwa opolskiego i śląskiego (możliwe superkomórki) z dalszym rozwojem w kierunku zachodniej części wielkopolskiego przez łódzkie i dalej w kierunku kujawsko-pomorskiego. Im dalej na północ, tym zwiększać będzie się szansa na rozwój dużego systemu wielokomórkowego z ulewnymi opadami deszczu. Model Swiss nie wskazuje jednak na tak duże zagrożenie wiatrem jak w przypadku prognozy UMPL – maksimum nie przekraczające 90 km/h

Zwraca uwagę jednak fakt możliwości występowania ulewnych opadów deszczu o akumulacji 30-50 mm (lokalnie nawet 60)

Model GFS sygnalizuje największy potencjał burzowy do wyzwolenia w części centralnej oraz północnej

Natomiast model Arpege wskazuje na wysoką aktywność burzową w pasie od południa i południowego zachodu w kierunku zachodniej części kraju, co potwierdza się niejako z aktualną prognozą burzową wydaną przez IMGW, która wskazuje na szczególnie duże zagrożenie dla pasma od województwa opolskiego i śląskiego w kierunku południa wielkopolskiego.

Rozbieżności są więc dosyć istotne, a najważniejsze jest wyznaczenie obszaru z możliwością wystąpienia największego spektrum zagrożeń spośród ogółu panujących warunków, które w teorii są groźne.

Jak podaje portal IMGW za pośrednictwem serwisu https://meteo.imgw.pl spektrum zagrożeń będzie bardzo duże:


” (…) Burze na północnym wschodzie związane będą z odsuwającym się górnym niżem wraz z linią zbieżności. W warunkach sporej niestabilności, wilgotności i w sprzyjających warunkach kinematycznych będą się tworzyć zorganizowane w struktury wielokomórkowe burze z opadami do 20 mm i porywami wiatru do 70 km/h. Burze mogą występować od godzin porannych.
Największe zagrożenie burzami jest w zachodniej połowie kraju w strefie zbieżności dolnego pola wiatru, tam dochodzi do największego nagromadzenia. Dostępne będą duże zasoby energii potencjalnej przy sprzyjających warunkach kinematycznych (SHEAR 0-6 km nawet do 20-25 m/s). Takie uwarunkowania będą sprzyjać tworzeniu się zwartych struktur wielokomórkowych, jest także duże prawdopodobieństwo powstania spuerkomórek (głównie na obszarze „1”). Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 30-40 mm, jednak w związku z przepływem w środkowej troposferze równoległym do linii zbieżności, akumulacje sum opadów mogą lokalnie sięgać nawet 60 mm. Dobrze rozwiniętym strukturom burzowym będą towarzyszyć porywy wiatru do 90-100 km/h. Istnieje szansa na powstanie układu bow echo, wtedy porywy wiatru mogłyby osiągać nawet większe wartości (110 km/h). W godzinach późno popołudniowych jest niewielkie prawdopodobieństwo na utworzenie się trąb powietrznych (na obszarze „2”). Burzom będzie towarzyszyć grad.

Grafiki: meteologix.com, meteo.imgw.pl, wxcharts.com, modelzentralle.de, mapy.meteo.pl, dwd.de