Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 23.06.21

Opublikowano 23 czerwca 2021 o godz. 06:50

Pierwszy poziom zagrożenia obowiązuje dla pasa od północnego wschodu po południowy wschód z uwzględnieniem części południowej. W wyznaczonym obszarze przewiduje się przede wszystkim ulewne opady deszczu

Możliwość rozwoju umiarkowanych burz obowiązuje dla regionów położonych na zachód od strefy głównej

W środę obszar Polski pozostanie w strefie aktywnego frontu pofalowanego oraz głównej linii zbieżności wiatru, która układać będzie się wzdłuż wschodniej połowy kraju. Przed frontem i w obrębie zbieżności, zalegać będzie mocno niestabilna i wilgotna masa powietrza PZ, w środowisku której dojdzie do rozwoju silniejszych zjawisk burzowych.

Zjawiska burzowe mogą rozwijać się już przed południem zwłaszcza wzdłuż wschodniej połowy kraju. W obszarze pierwszego poziomu zagrożenia największa koncentracja burz przewidywana jest dla obszarów województw: lubelskie, mazowieckie (głównie wschodnia i północno-wschodnia część), Podlasie oraz Warmia i Mazury. W tych obszarach burze początkowo będą przyjmować klasyczną postać izolowanych komórek, które z biegiem czasu będą łączyły się w większe klastry wielokomórkowe.

Mniejsza liczebność burz może wystąpić w pasie od województwa podkarpackiego po świętokrzyskie, jednak kilka izolowanych i aktywnych burz może powstać w kolejnych godzinach popołudniowych. Część z prognoz wskazuje na możliwy rozwój gwałtowniejszych burz nad Małopolską (burze wielokomórkowe) w godzinach późnopopołudniowych.

Z uwagi na wysoką wodność troposfery, głównym zagrożeniem będzie ulewny i długotrwały deszcz, w wyniku którego skumulowana suma opadów może osiągać przedział od 30 do 45 mm. Lepiej zorganizowane i aktywne burze przynieść mogą także grad o średnicy od 2 cm do 4 cm, oraz towarzyszący w początkowej fazie nadejścia burzy wiatr. Porywy mogą dochodzić dziś do około 85 km/h.

Aktywność burzowa będzie trwała przez całe popołudnie, stopniowo wygasając wieczorem.