Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 21.06.21

Opublikowano 21 czerwca 2021 o godz. 08:28

Możliwość rozwoju silnych burz obejmuje zachodnią połowę Polski

Możliwość rozwoju umiarkowanie silnych burz obejmuje pozostałe regiony zachodnie, południowo zachodnie i północno zachodnie.

W poniedziałek obszar Polski dostanie się pod wpływ ośrodka niskiego ciśnienia i strefy zbieżności wiatru przechodzącej w pasie zachodniej Polski. Nad krajem zalegać będzie upalne i bardzo chwiejne powietrze, w środowisku którego powstaną silne burze o gwałtownym przebiegu.

Szczególnie duże natężenie burz przewiduje się w strefie drugiego poziomu zagrożenia. Popołudniu dojdzie tutaj do stopniowego rozwoju strefy zorganizowanych burz początkowo jako pojedyncze komórki i superkomórki, a następnie jako rozległe strefy burzowe i układy training storms (burza za burzą). Burze będą groźne szczególnie od strony ulewnych opadów deszczu z akumulacją nawet do 30/40 mm, a lokalnie więcej. Stworzy to duże zagrożenie zalań i podtopień, a w najgorszym scenariuszu nawet powódź błyskawiczną. Z racji możliwego rozwoju superkomórek burzowych typu HP, zaistnieje ryzyko opadów dużego gradu o średnicy nawet do 4 cm, oraz możliwych porywów wiatru do 90 km/h. W miarę połączenia się burz, ryzyko ulew i związanych z tym zalań, będzie zagrożeniem dominującym. Burze z czasem będą kierowały się na wschód w obszary pierwszego poziomu zagrożenia, gdzie nie powinny być tak silne, ale wciąż możliwe będą silne opady deszczu.

Inicjacja burz będzie miała miejsce początkowo przy zachodniej granicy w strefie poziomu pierwszego, gdzie gwałtowność zjawisk nie będzie tak duża jak w strefie głównej. Wciąż jednak wystąpić mogą intensywne opady deszczu oraz możliwy grad do około 3 cm.

Burze będą trwały przez całe popołudnie i wieczór.

Uwaga: jeśli linia zbieżności wiatru będzie ułożona bardziej na zachód, wówczas do strefy poziomu drugiego wciągnięte będą obszary przy zachodniej granicy Polski!