Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 17/18.07.21

Opublikowano 18 lipca 2021 o godz. 10:16

Drugi poziom zagrożenia obowiązuje południowo-wschodnią i południową Polską w związku z możliwością rozwoju gwałtownych ulew związanych z burzami, a w konsekwencji możliwości występowania podtopień i powodzi błyskawicznych

Pierwszy poziom zagrożenia obowiązuje dla regionów okalających z głównym zagrożeniem od strony ulewnych opadów deszczu

W niedzielę gorąca masa powietrza zacznie być wypychana poza Polskę przez wędrówkę aktywnego frontu chłodnego. Za frontem rozbudowywać będzie się pole wysokiego ciśnienia z napływem stabilnej masy polarnomorskiej. Przed frontem powietrze będzie bardzo wilgotne i niestabilne, co przełoży się na rozwój silnych burz

W obszarze drugiego stopnia zagrożenia przewiduje się popołudniu, wieczorem i częściowo nocą rozwój licznych burz jedno i wielokomórkowych, łączących się w duże klastry o wysokiej i bardzo wysokiej wydajności opadów. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi burz będą liczne strefy zbieżności wiatru. W samej troposferze przepływ będzie słaby, a to przełoży się na wolną prędkość przemieszczania się burz, a miejscami nawet charakter stacjonarny. Z uwagi na to, że burze mają generować ulewne/nawalne opady deszczu, głównym zagrożeniem będą zalania, podtopienia i z dużym prawdopodobieństwem także powodzie błyskawiczne. Sumy opadów w wyznaczonej strefie mogą osiągnąć 30-60 mm, jednakże w kilku przypadkach mogą pojawić się ekstremalne sumy rzędu 80-100 mm. Scenariusz ten możliwy będzie zwłaszcza w przypadku powstania rozległego klastra burzowego, stacjonującego nad daną lokalizacją przez 2/3 godziny – taka szansa jest uwzględniana w prognozach numerycznych. Grad nie powinien być większy niż 2-3 cm, jednak miejscami mogą pojawić się silne i bardzo silne porywy wiatru w zakresie 70-90 km/h.

W strefie pierwszego poziomu zagrożenia burze powinny być mniej liczne i nie powinny wykazywać się aż tak dużą gwałtownością. Mimo wszystko pojawić może się kilka izolowanych burz z ulewnymi opadami o akumulacji 20-40 mm. Większe prawdopodobieństwo w tym obszarze wynosi dla pozostałej części Lubelszczyzny oraz Małopolski i południa Śląska.

W strefie poziomu podstawowego o prawdopodobieństwie >60%, zjawiska jeśli powstaną to będą lokalne i słabe. Przewiduje się intensywne opady deszczu, jednak poniżej 20 mm. Z uwagi na zachmurzenie i niską chwiejność w tym obszarze, burze mogą ostatecznie nie powstać.