Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 17.08.21

Opublikowano 17 sierpnia 2021 o godz. 08:06

Pierwszy poziom zagrożenia obejmuje północne obszary woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego głównie z uwagi na możliwość występowania bardzo silnych porywów wiatru, intensywnych opadów deszczu i możliwości powstawania trąb wodnych w strefie wybrzeża

Możliwość rozwoju słabych i umiarkowanych burz obejmuje regiony okalające strefę poziomu pierwszego

We wtorek po przejściu dynamicznej strefy frontowej z burzami, do kraju spływa wyraźnie chłodne powietrze polarnomorskie. W ciągu dnia wykazywać ono będzie się na ogół równowagą stałą za wyjątkiem obszarów Polski północnej. Tutaj przez cały dzień rozwijać będzie się intensywna konwekcja z przelotnymi opadami deszczu i burzami.

W strefie poziomu pierwszego prognozowane jest powstawanie rozproszonych komórek burzowych, pasm liniowych oraz miejscami układów burzowych wędrujących w jednej osi. Zagrożeniem w tym obszarze będą przede wszystkim silne porywy wiatru prostoliniowego, który wahać może się w obszarze lądowym na poziomie 70-80 km/h, zaś wzdłuż wybrzeża od 80 do nawet 100 km/h. Burze będą generować silne opady deszczu, jednak dosyć krótkotrwałe. Mimo wszystko z uwagi na dużą liczebność zjawisk, szczególnie w pasie od Koszalina przez Darłowo po Słupsk do końca dnia sumy całkowite mogą przekroczyć nawet 50 mm, powodując zalania. Niektóre z komórek burzowych będą zdolne generować intensywne opady gradu, jednak ich średnica nie powinna być większa niż 2-2,5 cm – zwykle będą to opady ziarniste.

Ponadto komórki konwekcyjne przechodzące nad wodami Bałtyku w bliskiej strefie wybrzeża, mogą generować zalążki trąb wodnych, a nawet w pełni wykształcone trąby styczne z taflą wody. Niewykluczone są przypadki zalążków także na lądzie.

Na północny w strefie >60% także wystąpi liczna konwekcja. Miejscami pojawiać się mogą rozproszone, lokalne burze, jednak z porywami wiatru poniżej 70 km/h oraz przelotnymi opadami deszczu oraz drobnego gradu.

Na południowym wschodzie burze mogą zdarzać się wzdłuż wschodniej granicy. Spodziewane są głównie silne opady deszczu.

Fot w tle: Piotr Bil