Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 15/16.07

Opublikowano 15 lipca 2021 o godz. 08:04

Drugi poziom zagrożenia obowiązuje dla szerokiego pasma wschodniej połowy kraju w związku z możliwym rozwojem silnych burz z ulewami i gradem

Pierwszy poziom zagrożenia obowiązuje dla południa, centrum, zachodu i północy z racji możliwego rozwoju umiarkowanie silnych burz z ulewnymi opadami deszczu

W czwartek obszar Polski pozostanie w strefie niskiego ciśnienia z aktywnym frontem z tendencją do całowania. Przed frontem na wschodzie Polski zalegać będzie gorąca masa powietrza PZ o dużej niestabilności. Rozwój burz w ciągu dnia spodziewany jest po obu stronach frontu z głównym czynnikiem sprzyjającym jako zbieżność wiatru.

W strefie poziomu drugiego przewiduje się rozwój silnych burz jedno i wielokomorkowych oraz kilku przypadków silnych superkomórek burzowych. Z racji bardzo wysokiej wodności troposfery (PW nawet do 55mm), zagrożeniem będą ulewne i nawalne opady deszczu mogące spowodować zjawiska zalań i powodzi błyskawicznych. Szczególnie duże zagrożenie panować może na obszarze województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Ryzyko rozwoju burz superkomórkowych oznacza także możliwość wystąpienia gradobić, gdzie średnica osiągać może nawet 4-6 cm. Z czasem możliwe będzie powstanie większych układów burzowych na wyznaczonym obszarze z podwyższonym ryzykiem silnego wiatru nawet do 90-100 km/h

W strefie poziomu pierwszego liczebność burz będzie mniejsza, zaś gwałtowność niższa względem strefy głównej. Pomimo tego przewiduje się ulewne opady deszczu o akumulacji nawet do 35mm, które mogą nieść zalania. Niewykluczone są silne porywy wiatru do 80 km/h i grad do 3 cm.

Na południowym zachodzie z racji niskiej wodności w troposferze, burze będą na pograniczu podstawowego i pierwszego poziomu zagrożenia. Przewidywane są burze z intensywnymi deszczu, umiarkowanym wiatrem i możliwym drobnym gradem.