Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 10.08.21

Opublikowano 10 sierpnia 2021 o godz. 11:11

WAŻNOŚĆ PROGNOZY PRZEDŁUŻONA DO 00:00 11.08

Pierwszy poziom zagrożenia obejmuje większość obszaru Polski z racji możliwości rozwoju burz z zagrożeniem silnych porywów wiatru oraz opadów dużego gradu, a w mniejszym stopniu silnego deszczu.

We wtorek nad obszarem Polski znajdzie się umiarkowanie chwiejna masa powietrza w strefie silniejszego przepływu wiatru i licznych zbieżności, sprzyjających rozwojowi burz wielokomórkowych, a miejscami superkomórkowych.

W strefie poziomu pierwszego warunki w teorii mogą pozwolić na rozwój licznych formacji burzowych głównie w postaci pojedynczych komórek szybko łączących się w układ wielokomórkowe, miejscami dużych rozmiarów. Największe szanse na powstanie rozległego pasma burz przewiduje się początkowo od Dolnego Śląska i Wielkopolskę, a następnie od województwa łódzkiego w kierunku mazowieckiego i lubelskiego. W tym obszarze przewiduje się głównie przejście formacji wielokomórkowych, które mogą generować silne porywy wiatru dochodzące do 80-90 km/h. Ponadto w warunkach dużego skrętu wiatru w troposferze, powstanie kilku superkomórek burzowych jest wyraźnie podwyższone. Wówczas oprócz silnego wiatru o podobnym zakresie prędkości, wystąpić mogą opady gradu o średnicy do 3 cm. Druga strefa burz może uformować się nad województwami nadmorskimi, stopniowo rozbudowując się i przemieszczając w kierunku Kujaw oraz Warmii i Mazur. Charakterystyka zjawisk towarzyszących burzom może być tutaj zbliżona jak w pozostałych regionach strefy poziomu pierwszego. Ryzyko nadmiernych sum opadowych będzie niższe, jednak wciąż można przewidywać akumulacje na poziomie 20-30 mm (szczególnie od centrum po wschód kraju).

Zjawiska będą inicjowane w zachodniej części obszaru, przechodząc w ciągu dnia przez obszary centralne, docierając na wschód w godzinach wieczornych.

Dokładne zawężenie obszaru kwalifikującego się pod pierwszy poziom zagrożenia jest trudne

Na zachodzie w obszarze >60% zjawiska burzowe będą słabsze z racji, że przewiduje się tutaj ich inicjację, które następnie skierują się w stronę poziomu pierwszego. Przewidywane są głównie silniejsze opady deszczu. Na południu w teorii szanse mogą pozwolić na powstanie kilku pojedynczych burz z silniejszymi opadami deszczu +15 mm, wiatrem do 60 km/h i drobnym gradem. W ostateczności inicjacja burz może tutaj jednak nie nastąpić. Na krańcach północno-wschodnich dotrzeć mogą opady wielkoskalowe i stopniowo słabnące burze wielokomórkowe głównie z silnymi opadami deszczu. W obszarach <60% burze raczej nie wystąpią, bądź ograniczą się jedynie do stref podgórskich i górskich. Wówczas pojawić mogą się głównie silne opady deszczu w okolicach 20 mm.