Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 10.06.22

Opublikowano 10 czerwca 2022 o godz. 06:28

Pierwszy poziom zagrożenia obejmuje wschodnią połowę kraju

Stopień podstawowy wyznaczono dla regionów graniczących z obszarem stopnia pierwszego

W piątek wschodnia połowa Polski znajdzie się w zasięgu wciąż wilgotnej i niestabilnej masy powietrza koncentrującej się w obrębie układu frontów atmosferycznych. W drugiej części dnia wzorem czwartku rozwiną się burze jedno i wielokomórkowe dające intensywne/ulewne opady deszczu

Wschodnia połowa kraju i południe – stopień 1

Na tym obszarze w drugiej części dnia spodziewany jest rozwój licznych burz jedno i wielokomórkowych, grupujących się do postaci większego klastra. Szczególnie duża liczebność burz może mieć miejsce od Lubelszczyzny po Podkarpacie. Z burzami związane będą silne i ulewne opady deszczu, mogące wygenerować sumy nawet do 30 mm – punktowo mogą zdarzyć się sumy jeszcze większe. Stworzy to ryzyko zalań i podtopień. Ponadto nie można wykluczyć gradu o średnicy 2 – 2,5 cm. Burze będą stopniowo zanikać wieczorem, ale na południowym wschodzie z naciskiem na Podkarpacie utrzymają się nawet do późnej nocy. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako wysokie

Obszar sąsiadujący – stopien podstawowy

W obszarze przylegającym do strefy ze stopniem pierwszym, liczebność burz i ich natężenie będzie dużo niższa. Początkowo zjawiska mogą rozwijać się jeszcze od Mazowsza po Warmię i Mazury oraz Podlasie. Generalnie jednak w wyznaczonym obszarze pojawią się głównie konwekcyjne, przelotne opady deszczu. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako niskie, miejscami średnie.