Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 08.08.21

Opublikowano 8 sierpnia 2021 o godz. 10:52

Pierwszy poziom zagrożenia obowiązuje dla obszarów północnych z zagrożeniem występowania silnych porywów wiatru

Pierwszy poziom zagrożenia obowiązuje dla wybranych fragmentów południa i południowego wschodu z zagrożeniem od strony silnego wiatru oraz opadów dużego gradu

W strefie pierwszego poziomu zagrożenia obejmującego obszary północne, przewiduje się rozwój głębokiej konwekcji z początkowo pojedynczymi burzami (możliwe superkomórki), łączącymi się w niewielkie układy wielokomórkowe. Zagrożeniem na trasie burz będą przede wszystkim silne porywy wiatru prostoliniowego do 80 km/h. Dużo mniejszym zagrożeniem będą opady deszczu z racji niskiego poziomu wodności troposfery. Mimo wszystko przewiduje się opady w zakresie 15-25 mm. Niewykluczone będą także opady gradu, jednak niski poziom niestabilności termodynamicznej każe przypuszczać, że średnice gradzin nie powinny być większe jak 3 cm. W regionach okalających strefę poziomu pierwszego, niewykluczone jest przejście kilku izolowanych komórek burzowych oraz przelotnych opadów deszczu. Spektrum zagrożeń powinno być jednak znacznie niższe względem obszaru objętego poziomem pierwszym (wiatr <70 km/h, opady 10-15 mm, drobny grad)

W strefie pierwszego poziomu zagrożenia obejmującego obszary południowe i południowo wschodnie, poziom niestabilności w troposferze będzie dużo wyższy względem regionów północnych. Dodatkowo w wyznaczonej strefie panować będą bardzo korzystne warunki kinematyczne, potrzebne do inicjacji groźniejszych zjawisk burzowych (duże wartości uskoków wiatru oraz jego ścinania kierunkowego). W wyznaczonej strefie istnieje możliwość rozwoju izolowanych superkomórek burzowych z zagrożeniem od strony silnego wiatru nawet do 90 km/h, a także opadów gradu, którego średnica może wahać się w przedziale nawet 3-4 cm. Większa wodność w troposferze zwiastuje także wysoką wydajność opadową burz, przez co niewykluczone są sumy w zakresie 25-35 mm.

W regionach okalających strefę główną (>60%) zjawiska burzowe mogą wystąpić jako bardziej rozproszone, lub ostatecznie nie powstaną tutaj burze. Wynika to z pewnych rozbieżności w prognozach dotyczących zasięgu niestabilnej masy powietrza na tym fragmencie Polski. Z tego powodu nie uwzględniono tutaj pierwszego poziomu zagrożenia, aczkolwiek niewykluczona będzie popołudniu szybka aktualizacja obszarów jeśli widoczny będzie rozwój aktywniejszych burz generujących silniejsze zjawiska atmosferyczne. Póki co pojawić mogą się tutaj izolowane burze superkomórkowe z silnym wiatrem do 70 km/h, opadami deszczu na poziomie 20-25 mm oraz niewykluczony grad, jednak o średnicy poniżej 3 cm.