Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 05.08.21

Opublikowano 5 sierpnia 2021 o godz. 12:13

Pierwszy poziom zagrożenia obowiązuje dla regionów południowych i południowo-wschodnich ze względu na możliwość rozwoju wydajnych opadowo burz, skutkujących lokalnymi zalaniami

Możliwość rozwoju umiarkowanych burz obejmuje regiony okalające strefę poziomu pierwszego, oraz miejscami na zachodzie kraju.

[WAŻNOŚĆ PROGNOZY ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO GODZINY 06:00 DNIA 06.08.21]

W czwartek obszar Polski znajdować będzie się coraz mocniej w strefie aktywnego ośrodka niskiego ciśnienia z systemem frontów atmosferycznych. W ciągu dnia wpływowa będzie zatoka niżu, natomiast od wieczora przez noc z czwartku na piątek nad południowy wschód Polski wkroczy jego centrum ze spadkiem ciśnienia poniżej 1000 hPa. W południowo-wschodniej części niżu wędrować będzie odcinek chwiejnej masy powietrza, który w pewnym stopniu nasunie się nad regiony południowe i południowo wschodnie. Z uwagi na silne wspomaganie procesów konwekcyjnych wywołanych obecnością zatoki, nie wyklucza się rozwoju aktywnych formacji burzowych z głównym zagrożeniem od strony ulewnych i długotrwałych opadów deszczu.

W strefie poziomu pierwszego zjawiska burzowe możliwe są przede wszystkim nad Małopolską, Podkarpaciem i Lubelszczyzną w formie rozproszonych komórek, a miejscami większych układów wielokomórkowych. W miarę zbliżania się niżu nad obszar Polski, rozwijać mogą się na tym obszarze burze głównie w postaci pojedynczych komórek z tendencją do budowania się w większe układy wielokomórkowe, zaś od Podkarpacia po Lubelszczyznę, przechodzić mogą głównie układy wielokomórkowe. Z uwagi na bardzo wilgotny profil w troposferze, potencjalne burze mogą być wydajne opadowo, dodatkowo będąc wbudowane w strefy wielkoskalowych opadów deszczu. Możliwe będą sumy opadów sięgające nawet 20-40 mm, zaś po uwzględnieniu opadów konwekcyjnych jakie mają przetaczać się popołudniu i wieczorem, nawet +50 mm. Miejscami mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru w zakresie 60-80 km/h. Z racji rozwoju ewentualnych burz, istnieje ryzyko występowania zalań i podtopień, a także wyraźnych wezbrań cieków wodnych (lokalne przypadki wylewania niewykluczone).

Dokładne oszacowanie regionów z rzeczywistą szansą na rozwój burz jest utrudnione. Możliwe, że potencjał ograniczy się jeszcze bardziej, a faktyczny rozwój burz obserwowany będzie głównie na obszarze Podkarpacia i południa Lubelszczyzny.

W regionach okalających strefę poziomu pierwszego burze mogą pojawiać się w trybie rozproszonym, będąc wbudowane w strefy wielkoskalowych opadów deszczu. Burze będą niosły przede wszystkim silne opady deszczu, skutkując sumami opadów w zakresie 20-25 mm, a po uwzględnieniu opadów konwekcyjnych, nawet więcej.

W zachodniej części kraju pojawiać mogą się głównie izolowane komórki burzowe o akumulacji opadów sięgających do 20 mm. Zjawiska będą miały na ogół charakter lokalny.