Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 30.07.22

Opublikowano 30 lipca 2022 o godz. 08:42

Stopień pierwszy na granicy stopnia drugiego obowiązuje dla południowej i południowo-wschodniej Polski

Stopień pierwszy obowiązuje dla pozostałych regionów południowo-wschodnich, wschodnich, południowych i w mniejszym stopniu centralnych

Strefa A

Na wyznaczonym obszarze istnieje możliwość rozwoju silnych zjawisk burzowych z głównym zagrożeniem od strony ulewnych/nawalnych opadów deszczu o długotrwałym czasie trwania. Burze będą przyjmować postać pojedynczych komórek i z czasem klastrów wielokomórkowych. Zjawiska wystąpią przede wszystkim popołudniu, choć pierwsze z nich mogą rozwijać się wcześniej. Burze mogą generować sumy opadów do 40-45 mm, jednak w skrajnych przypadkach w sytuacji zalegania burz nad danym obszarem przez bardzo długi czas, albo przechodzenia kilku burz nad daną lokalizacją, sumy te mogą przekraczać nawet 60 mm. Z uwagi na dynamiczne warunki zjawiska burzowe mogą stanowić zagrożenie od strony zalań i podtopień. Dodatkowo niektóre burze mogą wygenerować gradobicia, jednak z uwagi na niską niestabilność masy powietrza, powinny to być przypadki poniżej 3 cm. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako wysokie

Strefa B

W regionach sąsiadujących burze również mogą generować ulewne opady deszczu, generując sumy opadów do okolic 40 mm i podobnie jak w strefie A – punktowo nawet więcej. Zagrożenie od strony opadów gradu wydaje się dużo niższe. Największa liczebność powinna objąć obszary bliżej graniczące ze strefą A, zaś sam rozwój przewiduje się w godzinach popołudniowych, ale pierwsze burze mogą formować się także przed południem. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako średnie.

Poza strefami

Poza obszarem prognozowanym zjawiska burzowe będą mało prawdopodobne, ale mogą pojawiać się m.in. od województwa opolskiego przez pozostałą część łódzkiego i mazowieckiego. Będą one jednak mocno punktowe, wbudowane w strefy ciągłych opadów deszczu