Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 30.05.23

Opublikowano 29 maja 2023 o godz. 22:19

Stopień podstawowy zagrożenia obejmuje południowo-wschodnią część kraju

Obszar <50%

Na południowym wschodzie Polski w ciągu dnia zalegać będzie umiarkowanie chwiejna masa powietrza. W drugiej części dnia na tym obszarze może rozwinąć się konwekcja z komórami opadowymi. Z uwagi na brak istotnych czynników wspierających rozwój burz, ich rozwój na tym obszarze będzie wątpliwy (prawdopodobieństwo 15-30%). Burze jeśli powstaną, to bardzo lokalnie, niosąc silniejsze opady deszczu do 10-15 mm.