Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 29.05.23

Opublikowano 28 maja 2023 o godz. 21:15

Stopień podstawowy zagrożenia obejmuje regiony górskie Małopolski i Podkarpacia

Obszar >50%

Na obszarze Bieszczad oraz w Tatrach w drugiej części dnia obserwowane będą procesy konwekcyjne prowadzące do rozwoju przelotnych opadów deszczu a z czasem burz. Sprzyjać będzie temu chwiejna masa powietrza oraz czynniki wynikające z orografii terenu. W przypadku Podhala burze mogą pojawić się w wysokich partiach górskich. Większej ilości burz spodziewać należy się w Bieszczadach. Te mogą przyjmować charakter stacjonarny, niosąc długotrwałe i silne opady deszczu. Niewykluczone są z tego tytułu nadmierne sumy opadowe powyżej 20 mm, skutkujące zalaniami i wezbraniami tamtejszych cieków wodnych.

Obszar <50%

Na terenach położonych niżej panować będą słabe warunki do rozwoju konwekcji. Prawdopodobnie w ciągu dnia dojdzie do rozwoju co najwyżej lokalnych komórek z przelotnymi opadami deszczu.