Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 26.05.23

Opublikowano 25 maja 2023 o godz. 22:41

Stopień podstawowy zagrożenia obejmuje południowo-wschodnią Polskę

Strefa >50%

Na wyznaczonym obszarze zalegać będzie fragment chwiejnej masy powietrza, sukcesywnie oddalający się z obszaru Polski z biegiem upływu dnia. Popołudniu na obszarach zbieżności po dostatecznym ogrzaniu granicznej warstwy troposfery, prognozuje się powstanie burz. Wcześniej, bo już około południa mogą rozwijać sie komórki konwekcyjne z umiarkowanymi opadami deszczu. Najwięcej burz powinno wystąpić na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, natomiast w mniejszym stopniu w Małopolsce. Towarzyszyć im będą silne opady deszczu, powodując sumy opadowe 20-25 mm. Niewykluczony jest także drobny grad. Burze będą wędrować z północy na południe