Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 23/24.07.22

Opublikowano 23 lipca 2022 o godz. 08:35

Pierwszy stopień zagrożenia obejmuje regiony Polski południowo-zachodniej, centralnej, wschodniej, południowej i południowo wschodniej

Stopień podstawowy na granicy stopnia pierwszego obejmie wybrane województwa Polski zachodniej

Stopień podstawowy obejmuje także obszary północno-wschodnie

Strefa A

W wyznaczonym obszarze spodziewany jest rozwój licznych i aktywnych burz miejscami o większej sile. W środowisku dobrych parametrów konwekcyjnych i wiatrowych, burze mogą być dosyć dobrze zorganizowane. Prognozuje się powstawanie pojedynczych izolowanych komórek (także w formie superkomórkowej), a z czasem dużych form wielokomórkowych, stopniowo przemieszczających się w kierunku Polski wschodniej. Na trasie burz dużym zagrożeniem będą ulewne i miejscami nawalne opady deszczu mogące powodować podtopienia i zalania (sumy końcowe możliwe do 30-35 mm, a punktowo w przypadku długotrwałego oddziaływania burzy +40 mm). Dla burz w izolowanej formie przewiduje się także zagrożenie od strony gradobić. Szczególnie w części południowej z uwagi na większe zasoby niestabilnej masy, mogą one osiągać większe rozmiary do 3-4 cm. W całej strefie powinny przeważać przypadki 2-3 cm. Szczególnie na trasie lepiej uformowanych burz wielokomórkowych, mogą pojawić się silne porywy wiatru do 80-85 km/h. Burze będą nabierać na sile w pasie od woj. dolnośląskiego po wielkopolskie, kontynuując swój rozwój tym bardziej im głębiej w obszar strefy A. Prawdopodobieństwo rozwoju szacuje się jako wysokie.

Podstrefa A1

Na południu i południowym wschodzie z naciskiem na obszary województw: małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, burze mogą wykazać się wyraźną organizacją. Na tym obszarze niewykluczone jest powstanie większych burz wielokomórkowych (lube jednego zwartego układu), który przetoczy się tędy późniejszym popołudniem, zahaczając o godziny wieczorne). Na trasie burz wystąpią silne porywy wiatru do 80-90 km/h, opady deszczu do 30-35 mm oraz możliwe gradobicia 3-4 cm. Spektrum zagrożeń jest w zasadzie takie samo jak w obszarze A, jednak tu z uwagi na możliwość większego skupiska zjawisk, zdecydowano się wydzielić dodatkowy obszar. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako wysokie.

Strefa B

Na tym obszarze burze wystąpią zwłaszcza w województwach zachodnich (woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) już przed południem jako pojedyncze komórki i burze wielokomórkowe. Nie powinny być one tak aktywne jak przewidywane w strefie A. Niemniej jednak możliwe są opady deszczu do 15-20 mm, umiarkowanie silny wiatr 60-70 km/h i miejscami opady gradu, ale o niedużej średnicy. Z czasem rozwoju sytuacji burzowej nad Polską, komórki mogą pojawiać się także w woj. kujawsko-pomorskim, zaś popołudniu i początkowo wieczorem także na północnym wschodzie od Warmii i Mazur po Podlasie. Tu wraz z połączeniem stref opadów wielkoskalowych, powinny one generować przeważnie intensywne opady deszczu. Prawdopodobieństwo rozwoju burz będzie średnie dla regionów bliżej graniczących ze strefą A i niskie dla obszarów przy zachodniej granicy Polski. W północnej i północno-wschodniej Polsce prawdopodobieństwo utrzyma się na poziomie średnim.