Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 23/24.05.23

Opublikowano 22 maja 2023 o godz. 22:01

Pierwszy stopień zagrożenia obejmuje pas od południowego zachodu po południowy wschód

Stopień podstawowy zagrożenia obejmuje regiony okalające stopień pierwszy, a także częściowo obszary zachodnie / północno-zachodnie

Obszar pierwszego stopnia zagrożenia (>50%)

Na wyznaczonym obszarze w ciągu dnia dojdzie do zgromadzenia wilgotnej masy powietrza o umiarkowanej chwiejności termodynamicznej. Warunki kinematyczne będą na ogół słabe, jednak czynnikiem mocno sprzyjającym inicjacji burz będą liczne strefy zbieżności wiatru wędrujące od Dolnego Śląska w kierunku Małopolski. Już w pierwszej części dnia, ale głównie popołudniu i wieczorem, prognozowany jest rozwój burz jedno i wielokomórkowych o wolnej prędkości przemieszczania się. Pojawić mogą się także przypadki uwodnionych burz stacjonarnych. W tego typu sytuacji największym zagrożeniem będą ulewne i długotrwałe opady deszczu mogące powodować zalania szczególnie na terenach podgórskich i górskich (w mocno niesprzyjającym scenariuszu nawet podtopienia). Ponadto burzom mogą towarzyszyć gradobicia do maksymalnie 2 cm średnicy).

Obszar stopnia podstawowego (>50%)

W obrębie stopnia pierwszego również mogą pojawić się burze. Tyczy się to szczególnie pozostałej części woj. dolnośląskiego oraz woj. lubuskiego (te mogą wystąpić już z samego rana we wtorek). Tu burze mogą także nieść ulewny deszcz, choć poziom zagrożenia zalaniami będzie niższy niż w obszarze stopnia pierwszego. Burze ze strefy stopnia pierwszego mogą także wychodzić poza granice strefy, obejmując pozostałe części od woj. opolskiego po małopolskie. Ponadto pojedyncze komórki burzowe mogą przetoczyć się miejscami przez obszar Wielkopolski i we fragmentach woj. zachodniopomorskiego.

Obszar stopnia podstawowego (<50%)

W obszarze niskiego prawdopodobieństwa burze mogą powstać głównie w województwach: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie w godzinach późno wieczornych i nocą z wtorku na środę. Mogą one jednak powstać punktowo jako nieliczne, izolowane komórki z silniejszymi opadami deszczu.