Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 23.03.23

Opublikowano 22 marca 2023 o godz. 22:35

Stopień podstawowy zagrożenia obejmuje regiony północno-zachodnie i północne, a w mniejszym stopniu północno-wschodnie

W czwartek przez obszar Polski wędrować będzie aktywny front atmosferyczny o charakterze chłodnym, powiązany z rozległym systemem niskiego ciśnienia biegnącym od Atlantyku po Skandynawię. Za frontem w strumieniu silnego przepływu wiatru nasunie się sektor niestabilnej masy powietrza. W środowisku wysokich uskoków wiatru spodziewane jest powstanie aktywniejszych zjawisk burzowych wędrujących z zachodu na wschód

Obszar objęty podstawowym stopniem zagrożenia

Na wyznaczonym obszarze największa aktywność burz spodziewana jest popołudniu szczególnie od województwa zachodniopomorskiego po pomorskie i kujawsko-pomorskie. W tych województwach możliwe będzie powstanie zorganizowanej linii komórek burzowych lub nawet układu wielokomórkowego. Na trasie burz występować mogą silne opady deszczu do 15-20 mm, a także drobny grad. Nie wyklucza się także kilku silniejszych porywów wiatru w zakresie 70-80 km/h. Burze będą przemieszczać się dosyć szybko na wschód i u schyłku dnia oraz wczesnym wieczorem pewna aktywność burzowa może mieć miejsce dalej w kierunku województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie modele podtrzymują potencjał do rozwoju dalszej konwekcji, choć nie tak aktywnej jak w obszarze pierwotnego rozwoju burz. Prawdopodobieństwo rozwoju burz na obszarze wyznaczonej strefy, a szczególnie przytoczonych wyżej województw, szacuje się jako wysokie. W regionach sąsiadujących takich jak woj. lubuskie i wielkopolskie, powstanie burz będzie mniej prawdopodobne, aczkolwiek pojedyncze wyładowania mogą się pojawić w pierwszej fazie powstawania burz na terenie kraju.