Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 20/21.05.22

Opublikowano 20 maja 2022 o godz. 20:59

UWAGA – MOŻLIWE AKTUALIZACJE PROGNOZY Z UWAGI NA DYNAMICZNIE ZMIENNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

__________________________

Stopień pierwszy zagrożenia na granicy stopnia drugiego obejmuje zaczną część Polski ze szczególnym naciskiem na regiony południowo-zachodnie, zachodnie i centralne

Stopień pierwszy zagrożenia wydano dodatkowo dla regionów okalających główną strefę

Stopień podstawowy zagrożenia na granicy stopnia wyższego obowiązuje dla dalszych regionów na wschód i północ od stref A i B

Nocą z piątku na sobotę przez Polskę przetoczy się dynamiczny front chłodny, wypierający cieplejszą masę poza obszar naszego kraju. Front ten będzie związany z pogłębiającym się niżem, który zapewni bardzo silny przepływ w dolnej troposferze, dając pole do formowania się długożyjących systemów burzowych i pomniejszych układów/komórek.

Strefa A

Z uwagi na niepewności w rozwoju zjawisk poza granicami naszego kraju, w wersji inicjalnej prognozy uwzględniono stopień 1+. Zjawiska na tym obszarze spodziewane są w trakcie nocy i w mniejszym stopniu o poranku. Prognozowany jest rozwój burz wielokomórkowych/systemów burzowych typu MCS, których powszechnym zagrożeniem mogą być silne i bardzo silne porywy wiatru o prędkości 90-100 km/h (przypadki ewentualnych, większych porywów powinny być dosyć lokalne). Niewykluczony jest także rozwój izolowanych superkomórek. Wówczas oprócz silnego wiatru 80-90 km/h, mogą pojawiać się opady gradu, choć o niewielkiej średnicy. Burze mogą być bardziej uwodnione generując opady deszczu o akumulacji osiągającej i przekraczającej 20 mm.

Strefa B

W obszarze sąsiednim zjawiska mogą przybrać zbliżony charakter jak na obszarze A, jednak mogą to być już mocno dojrzałe układy lub pojedyncze komórki generujące mniej intensywne zjawiska. Z uwagi na dynamiczną sytuację ciężko oszacować w jakim stopniu burze mogą objąć ten region. Bardziej pewny wydaje się pas od Mazowsza po Podkarpacie. Niemniej jednak potencjalne burze w tym obszarze mogą generować silne i bardzo silne opady deszczu +20 mm, a także porywy wiatru miejscami do 80-90 km/h.

Strefa C

W obszarach najbardziej oddalonych od spodziewanego epicentrum, głównie wędrować mogą konwekcyjne opady deszczu i rozpadające się burze. Zagrożenie wiatrowe powinno być niskie, jednak spodziewane są intensywne opady deszczu.