Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 20.06.22

Opublikowano 20 czerwca 2022 o godz. 07:00

Drugi stopień zagrożenia obejmuje obszar południowo-zachodniej, centralnej i północnej części kraju

Pierwszy stopień zagrożenia wydano dla regionów graniczących z obszarem stopnia drugiego

Stopień podstawowy na granicy stopnia pierwszego wyznaczono dla fragmentów Małopolski i Podkarpacia

Stopień podstawowy obejmuje fragment Pomorza Zachodniego

W poniedziałek obszar Polski znajdzie się w zasięgu falującego frontu atmosferycznego, na którym wędrować będzie mezoskalowy układ niskiego ciśnienia. W obrębie frontu w środowisku rozgrzanej i wilgotnej masy zwrotnikowej, przebiegać będzie silny przepływ wiatru w dolnej troposferze. Warunki te pozwolą na napędzenie się groźnych zjawisk burzowych, których szczególnym zagrożeniem może okazać się silny i bardzo silny wiatr.

SYTUACJA W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM BURZ JEST DYNAMICZNA I USTALENIE STABILNEGO SCENARIUSZA ROZWOJU BURZ JEST Z PEWNĄ DOZĄ NIEPEWNOŚCI. AKTUALIZACJA PROGNOZY JEST MOŻLIWA W DRUGIEJ CZĘŚCI DNIA

Strefa A

Na tym obszarze przewidywany jest rozwój najsilniejszych burz wędrujących od południowego zachodu po wschód i północny wschód. Biorąc pod uwagę spektrum warunków termodynamicznych i kinematycznych, zjawiska mogą wykazywać się bardzo dobrą organizacją. Przewiduje się rozwój burz wielokomórkowych z rozbudowanymi liniami szkwału, co stworzyć może ryzyko porywów wiatru dochodzących do 90-95 km/h, zaś lokalnie nawet 100-110 km/h w przypadku wyjątkowo dobrze uformowanych burz. W struktury większych układów burzowych mogą być wbudowane także superkomórki wysokoopadowe. Mogą one nieść ulewne opady deszczu powodujące zalania i podtopienia (akumulacje opadów nawet do 40 mm). Superkomórki mogą także występować w postaci bardziej izolowanej. Na ich trasie można spodziewać się też ryzyka gradobić, gdzie średnica brył lodowych mogłaby dojść nawet do 4-5 cm. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako wysokie.

Strefa A1

Na południe od głównego obszaru zjawiska burzowe mogą rozwijać się nieco później i w teorii powinny być również nieco mniej gwałtowne. Szczególnie jednak im bliżej granic strefy nr 2 tym ryzyko burz z silnymi porywami wiatru (do 80 km/h) będzie większe. Spodziewane są struktury wielokomórkowe jak i pojedyncze komórki burzowe, które oprócz wiatru mogą nieść silne/ulewne opady deszczu. W ciągu dnia rozwój burz może być ograniczany z uwagi na zjawiska fenowe, przy czym wieczorem procesy powstawania chmur kłębiastych powinny być widoczne coraz bardziej z kontynuacją w godzinach wieczornych. Prawdopodobieństwo rozwoju burz będzie wysokie tym bliżej granic ze strefą A, w pozostałych regionach w okresie ważności prognozy będzie ono niskie ze stopniowym wzrostem w godzinach wieczornych

Obszar na południe od A1

W pozostałej części Małopolski i Podkarpacia ryzyko rozwoju burz za dnia będzie niskie z uwagi na brak dostatecznych warunków do inicjacji konwekcji. Niemniej jednak pod koniec ważności prognozy mogą pojawiać się pojedyncze struktury burzowe z silniejszymi opadami deszczu. Większe prawdopodobieństwo obejmie dopiero godziny wieczorne i noc (co nie obejmuje tej części prognozy do godz. 20:00)

Strefa B

W tym obszarze wędrować będą burze głównie z silnymi i intensywnymi opadami deszczu o długotrwałym czasie oddziaływania, stąd ryzyko potencjalnych zalań. Ryzyko silnego wiatru będzie zdecydowanie niższe i tu mogą pojawić się co najwyżej ewentualne przypadki wiatru do 75 km/h. Miejscami na trasie burz spaść może grad, jednak dosyć lokalnie, a same rozmiary brył utrzymają się w niskim zakresie średnic (2 – 2,5). Prawdopodobieństwo rozwoju szacuje się jako wysokie