Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 20.05.22

Opublikowano 19 maja 2022 o godz. 21:43

Stopień podstawowy zagrożenia obowiązuje dla niektórych regionów południowo-wschodnich, wschodnich, północno-wschodnich, a także południowych i południowo-zachodnich

W piątek obszar Polski początkowo znajdzie się w zasięgu odcinka chłodnego frontu atmosferycznego, który wchodzić będzie w układ frontu falującego, rozciągającego się nad Europą zachodnią. W strefie frontowej zgromadzi się chwiejna masa powietrza z lokalnymi pokładami wilgoci, ale pewnymi niedosytami w środkowych warstwach troposfery. Początkowo rozwój konwekcji będzie hamowany także przez brak wyraźniejszych stref zbieżności wiatru, co może ulec zmianie późniejszym popołudniem. Z uwagi na ten fakt zjawiska burzowe mogą przyjąć w okresie prognozy lokalny, a nawet bardzo lokalny charakter.

Strefa A (główna)

W omawianym obszarze niektóre prognozy sygnalizują możliwość powstania popołudniowych, rozproszonych i mocno izolowanych komórek burzowych (faworyzowany tryb komórek pojedynczych). Burze o ile powstaną, mogą generować chwilowo silne opady deszczu, a także drobny grad z porywami wiatru do 60-70 km/h. Niektóre z burz mogą, ale nie muszą przyjąć postać superkomórek. Zjawiska spodziewane są w godzinach popołudniowych, przed nadejściem głównej fali burz w godzinach nocnych. Prawdopodobieństwo rozwoju burz w strefie w trakcie obowiązywania prognozy utrzyma się na poziomie niskim. Być może na wschodzie w obszarze Lubelszczyzny będzie ono nieco większe. Należy zakładać także scenariusz, w którym rozwinie się jedynie konwekcja z przelotnymi opadami deszczu, bez zjawisk burzowych.

Strefa B

W tym obszarze przede wszystkim mogą pojawić się lokalne i przelotne opady deszczu w następstwie rozwoju konwekcji z niskim / b.niskim prawdopodobieństwem pojawienia się burz (jeśli już – to bardzo lokalnie).

Poza strefami

Poza wyznaczonymi obszarami wyładowania mogą pojawić się w obszarze Podkarpacia, nieco poniżej granicy strefy A, lecz wciąż trzymając się w północnej części województwa. Pod koniec okresu ważności prognozy w zależności od szybkości frontu, wyładowania mogą występować wzdłuż zachodniej granicy kraju.