Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 16.05.23

Opublikowano 15 maja 2023 o godz. 22:32

Stopień podstawowy zagrożenia obejmuje regiony południowe, południowo-wschodnie i lokalnie zachodnie/centralne

Obszar <50%

Na wyznaczonym obszarze panować będą słabe warunki do rozwoju konwekcji i burz. Nieznacznie podwyższony poziom niestabilności mas powietrza będzie obserwowany w wąskiej linii od Opolszczyzny po Wielkopolskę i tu mogą zdarzyć się pojedyncze komórki burzowe (izolowane lub wbudowane w strefę opadów wielkoskalowych) z silniejszymi opadami deszczu. W przypadku pozostałych regionów największe prawdopodobieństwo obejmie południową i wschodnią część Podkarpacia oraz południowe fragmenty Lubelszczyzny (godziny popołudniowe, wczesny wieczór, ale także początkowo noc). Pozostałe niewymienione województwa prawdopodobnie nie zarejestrują aktywności burzowej (prawdopodobieństwo do 15%)