Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 15.08.22

Opublikowano 15 sierpnia 2022 o godz. 10:46

Stopień podstawowy zagrożenia na granicy stopnia pierwszego obejmuje obszar całego kraju

Obszar Polski

W poniedziałek zjawiska burzowe mogą rozwinąć się nad wszystkimi województwami kraju. Burze te pod kątem generowania zjawisk oscylują w obrębie kwalifikowania się do pierwszego stopnia zagrożenia, jednak nie widnieją jasne prognozy wskazujące w sposób wyraźny gdzie nastąpi największa koncentracja tych zjawisk. Wydanie pierwszego stopnia dla zbyt dużej ilości regionów jest również zjawiskiem niepożądanym. W związku z tym dzisiejsze burze pomimo wydanego stopnia R+ czyli na granicy stopnia 1, miejscami mogą mieć charakterystykę jak w przypadku stopnia 1.

Największa koncentracja, a zarazem prawdopodobieństwo rozwoju burz, spodziewana jest w regionach południowo-wschodnich, wschodnich, częściowo północno-wschodnich oraz północnych i północno-zachodnich. Przekładając na konkretne regiony, aktywnych burz spodziewać się należy w województwach: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie. W tych obszarach wystąpić mogą burze jedno i wielokomórkowe, generujące ulewne opady deszczu i możliwy grad o średnicy 2-2,5 cm. Sumy opadów mogą dochodzić do 25-30 mm, zaś porywy wiatru przeważnie do 70 km/h. Opisana charakterystyka zjawisk obejmuje także pozostałe regiony Polski. Prawdopodobieństwo rozwoju burz w wymienionych wcześniej obszarach szacuje się jako wysokie (>60%) od godzin popołudniowych do wczesnego wieczora.

Dla obszarów południa (małopolskie, śląskie), burze mogą powstać szczególnie na obszarze podgórskim i górskim (prawd. wysokie >60%). W pozostałych obszarach województwa będzie ono średnie (50-60%). Podobny wariant przewiduje się także dla woj. opolskiego i dolnośląskiego. Dla pasa od woj. świętokrzyskiego po łódzkie prawdopodobieństwo szacuje się jako średnie (50-60%), choć dla wschodniej części woj. świętokrzyskiego jest ono zwiększone >60% z racji na możliwą wędrówkę burz z regionów sąsiadujących. W woj. lubuskim szanse na rozwój ośrodków burzowych będą niskie (>50%), natomiast dla obszaru Wielkopolski (szczególnie centrum i północ) wysokie (>60%), w pozostałych fragmentach średnie (50-60%). Na Podlasiu większość prognoz wyklucza większe szanse na powstawanie ośrodków burzowych, jednak z uwagi na kilka symulacji wskazujących na powstanie kilku ośrodków lub jednego w postaci wielokomórkowej, prawdopodobieństwo szacuje się jako niskie (<50%)