Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 14.07.22

Opublikowano 14 lipca 2022 o godz. 06:31

Stopień podstawowy na granicy stopnia pierwszego obejmuje południową połowę Polski

Stopień podstawowy wyznaczono dla obszarów sąsiadujących ze strefą główną, a także w niewielkim stopniu dla północy

W czwartek obszar Polski południowej znajdzie się w zasięgu chłodnego frontu atmosferycznego. Przed nim zgromadzi się wilgotna i umiarkowanie chwiejna masa powietrza. Na skutek wypierania mas powietrza w środowisku silnego przepływu wiatru, powstać mogą zjawiska burzowe, nierzadko przybierające postać superkomórek.

Strefa A

Na wyznaczonym obszarze w drugiej części dnia możliwe będzie formowanie się burz początkowo w postaci izolowanych superkomórek burzowych. Będzie możliwe to dzięki dogodnym warunkom panującym w środkowej troposferze (silny skręt wiatru). Na trasie burz wystąpić mogą przede wszystkim silne (punktowo ulewne) opady deszczu oraz ryzyko gradobić. W przypadku opadów sumy nie powinny jednak przekroczyć 20-25 mm z racji dosyć szybkiej prędkości przemieszczania się. Duże prawdopodobieństwo rozwoju superkomórek będzie faworyzowało także opady gradu – ten powinien jednak osiągać nieduże rozmiary, nie stanowiące istotnego zagrożenia. Z czasem w południowo-wschodniej części kraju burze mogą formować się w układy wielokomórkowe. Wiatr na trasie burz nie powinien być silny, przeważnie utrzymując się w zakresie 60-70 km/h. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako wysokie

Strefa B

W tym obszarze zjawiska mogą powstawać bardzo punktowo i lokalnie – jeśli w ogóle się rozwiną będą także bardzo nieliczne. Ich charakter w takim przypadku będzie zbliżony względem głównej strefy A. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako niskie i b.niskie.

Strefa C

Wzdłuż wybrzeża pojedyncze, słabe i bardzo lokalne komórki burzowe mogą pojawić się pod koniec ważności prognozy w godzinach wieczornych. Prawdopodobieństwo ich rozwoju będzie jednak niskie / b.niskie.