Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 10.08.23

Opublikowano 9 sierpnia 2023 o godz. 18:08

Stopień podstawowy zagrożenia obejmuje południowo-wschodnią część Polski

Obszar stopnia podstawowego >50%

Na krańcach południowo-wschodnich zalegać będzie umiarkowanie chwiejna masa powietrza, w której to w drugiej części dnia powstać mogą głównie izolowane komórki burzowe niosące przelotne opady deszczu do 15-20 mm. Zagrożenie silniejszym wiatrem będzie bardzo niskie. Niektóre z burz mogą przynieść opady drobnego gradu

Obszar stopnia podstawowego <50%

Na zachód od głównej strefy konwekcja również może być aktywna, jednak objawi się ona głównie rozproszonymi komórkami z przelotnym deszczem. Tylko niektóre z komórek i to głównie w obszarze Podkarpacia i Lubelszczyzny, mogą przynieść punktowe i lokalne wyładowania.