Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 09.06.22

Opublikowano 8 czerwca 2022 o godz. 22:30

Pierwszy stopień zagrożenia obowiązuje dla szerokiego pasa od południa przez centrum po północ Polski

Stopień podstawowy na granicy stopnia pierwszego wytoczono dla wschodniej połowy Polski

Stopień podstawowy wyznaczono na zachód od strefy ze stopniem pierwszym

W czwartek obszar Polski znajdzie się w zasięgu bardzo ciepłej i mocno niestabilnej masy powietrza. Z południa na północ przebiegać będzie wyraźna zbieżność wiatru, która napędzi rozwój popołudniowej konwekcji. Spodziewany jest rozwój burz jedno i wielokomórkowych z zagrożeniem od strony ulewnych opadów deszczu.

Strefa A

Na wyznaczonym obszarze spodziewane jest najbardziej korzystne połączenie warunków wiatrowych i termodynamicznych. W wyniku tego szczególnie w drugiej części dnia spodziewane jest powstawanie burz. Początkowo jako pojedyncze komórki, które szybko powinny łączyć się w większe klastry. Z uwagi na silne uwodnienie troposfery, burze mogą generować intensywne/ulewne opady deszczu powodujące zalania (sumy nawet powyżej 30 mm). Zjawiska w ciągu dnia będą wędrować z południa w kierunku północy. Obok opadów deszczu, możliwe będą gradobicia ze średnicami 2-2,5 cm. Prawdopodobieństwo rozwoju szacuje się jako wysokie

Strefa B

W strefie sąsiadującej z obszarem głównym zjawiska burzowe powinny być mniej liczne i o łagodniejszym przebiegu. Większe prawdopodobieństwo obejmuje wschodnią połowę kraju. Tutaj burze głównie w postaci pojedynczych komórek, mogą generować intensywne opady deszczu do 20 mm oraz grad do 2 cm. Będą one się rozwijać z odchyleniem w kierunku północno-zachodnim, choć nie powinny być liczne. W zachodniej części strefy B burze mogą mieć najłagodniejszy przebieg z opadami deszczu rzędu 10-15 mm, choć prawdopodobieństwo ich rozwoju będzie niskie (nieco większe od kuj-pom po pomorskie)