Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 07.06.22

Opublikowano 6 czerwca 2022 o godz. 23:04

Stopień podstawowy zagrożenia obowiązuje dla szerokiego pasma od południowego zachodu i południa w kierunku centrum, północy i północnego wschodu. Dla wybranych województw obowiązuje stopień podstawowy na granicy stopnia pierwszego

We wtorek obszar Polski znajdzie się w zasięgu chłodnego frontu atmosferycznego ułożonego od południa przez centrum po północ kraju. Front ten związany będzie z płytkim, mocno skoncentrowanym niżu, którego centrum będzie wirować na zachód od Danii. W obrębie frontu skumulują się większe zasoby niestabilnej i mocno wilgotnej masy powietrza. Spodziewany jest rozwój burz zarówno za dnia jak i w porze wieczorowej/nocnej.

Strefa A

W wyznaczonym obszarze spodziewany jest rozwój burz jednokomórkowych, szybko łączących się na strefach zbieżności wiatru do postaci większych burz wielokomórkowych. Będą one dosyć powoli przesuwać się w osi od południa na północny wschód, generując po drodze intensywne i ulewne opady deszczu, co będzie podstawowym zagrożeniem w okresie trwania prognozy. Sumy opadów mogą osiągnąć nawet 25-30 mm, powodując na terenach miejskich zalania ulic. Niewykluczone są także incydenty związane z gradem o średnicy 2 – 2,5 cm. Zjawiska burzowe rozwiną się w porze popołudniowej i wczesnym wieczorem, ale ich kontynuacja z dużą pewnością będzie miała miejsce nocą. Najprawdopodobniej w godzinach nocnych burze przetoczą się w osi od Małopolski po Mazowsze oraz Warmię i Mazury/Podlasie.

Prawdopodobieństwo rozwoju burz w wyznaczonej strefie będzie wysokie, ale nie w każdym miejscu ich wystąpienie będzie miało miejsce, co wynika z ogólnej lokalności zjawisk burzowych.

Strefa B

W obszarze okalającym strefę A szansa na pojawienie się burz będzie dużo niższa. Tu burze mogą tworzyć się w równoległej porze jak w strefie A, ale ich liczebność powinna być niewielka. Intensywność opadów również powinna być mniejsza z sumami 15-20 mm (uwzględniając jednak opady frontowe scenariusz +20 mm możliwy). Niewielka szansa na pojawienie się burz tyczy się Lubelszczyzny i Podlasia. Być może kilka izolowanych komórek powstanie w północnej Lubelszczyźnie późnym popołudniem, zaś w przypadku Podlasia burze być może pojawią się w porze nocnej z racji spodziewanej wędrówki burz od Mazowsza na północny wschód – jeśli już, to głównie w zachodniej części województwa.

Prawdopodobieństwo rozwoju szacuje się jako niskie/b.niskie

Poza strefami

Poza strefami szanse na burze będą na tyle niskie, że nie zdecydowano się je objąć jako kolejną strefę. Na południowym wschodzie zasoby chwiejnej masy będą zbyt małe by doprowadzić do rozwoju głębokiej konwekcji – niemniej jednak przelotne opady konwekcyjne są możliwe. Na zachodzie scenariusz będzie w zasadzie analogiczny