Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 05.05.22

Opublikowano 5 maja 2022 o godz. 08:53

Stopień podstawowy zagrożenia na granicy stopnia pierwszego obowiązuje dla południowo zachodniej, południowej, częściowo zachodniej i centralnej Polski

Stopień podstawowy obowiązuje dla regionów okalających strefę główną

W czwartek obszar Polski dostanie się pod wpływ plytkiego układu niskiego ciśnienia, który w ciągu dnia nasunue się nad południowo zachodnią część kraju. W środowisku chwiejnej i mocno wilgotnej masy powietrza spodziewany jest rozwój licznych zjawisk burzowych.

Strefa A (główna)

W wyznaczonym orientacyjnie obszarze spodziewany jest rozwój licznych burz jedno i wielokomórkowych, które z czasem połączą się w klastry. Oprócz tego pojedyncze komórki burzowe również mogą powstać – zwłaszcza w pierwszej fazie rozwoju konwekcji. Burze będą przemieszczać się stosunkowo wolno, generując na swojej trasie intensywne i ulewne opady deszczu o akumulacji dochodzacej do 20mm. Niektóre z burz mogą przybrać charakter stacjonarny, przez co punktowo sumy mogą być wyższe. Niewykluczone są także gradobicia o średnicy brył 1,5-2cm. Inicjacja burz będzie miała miejsce początkowo przy południowej granicy, a następnie w głębi strefy A. Prawdopodobieństwo rozwoju burz szacuje się jako wysokie.

Strefa B

W obszarze tym liczebność zjawisk będzie niższa. Pojedyncze burze mogą rozwinąć się w pozostałych regionach zachodnich oraz południowo wschodnich (małopolskie i śwk). Zjawiska o ile powstaną będą lokalne, generując silniejsze opady deszczu. Prawdopodobieństwo powstania burz szacuje się jako umiarkowane.