Prognoza występowania i siły zjawisk burzowych nad Polską – 02.08.22

Opublikowano 2 sierpnia 2022 o godz. 08:44

Stopień podstawowy zagrożenia obejmuje regiony południowo-wschodnie, południowe i lokalnie centralne

Strefa A

W wyznaczonym obszarze spodziewane jest nagromadzenie nieco większych pokładów chwiejnej masy powietrza wraz z przyziemnymi zbieżnościami wiatru. W wąskim paśmie od ziemi łódzkiej po Podkarpacie, pojawić mogą się pojedyncze, krótkożyjące komórki burzowe, niosące głównie przelotne opady deszczu o silniejszym natężeniu (sumy opadów maksymalnie do 15 mm). Miejscami burzom może towarzyszyć umiarkowany wiatr. Prawdopodobieństwo rozwoju szacuje się jako niskie (20-50%).

Strefa B

Na pozostałym obszarze charakterystyka potencjalnych burz będzie podobna, jednak prawdopodobieństwo będzie utrzymywać się na poziomie bardzo niskim. Jedynie dla wschodniej i północnej Małopolski może być nieco większe i tu pojawienie się pojedynczych komórek burzowych poza granicami strefy A wydaje się najbardziej możliwe.