Prognoza występowania zjawisk burzowych nad Polską – 05.04.21

Opublikowano 5 kwietnia 2021 o godz. 10:08

Prognoza burz – 05.04.21

Możliwość rozwoju słabych i umiarkowanych burz obejmuje regiony północno zachodnie z głównym regionem województw nadmorskich

W ciągu dnia z północnego zachodu na południowy wschód podążać będzie aktywny front chłodny, za którym spływać będzie zimna masa powietrza arktycznego o równowadze chwiejnej. Energia CAPE w strefie zafrontowej wahać będzie się od 100 do 250 J/kg. Prognozowany jest rozwój rozproszonych i na ogół lokalnych burz w ciągu dnia, wieczorem, a nawet w godzinach nocnych.

W wyznaczonym regionie obejmującym głównie Pomorze zachodnie oraz północ Pomorza środkowego, prognozowany jest rozwój konwekcji w godzinach popołudniowych. Na trasie komórek będą pojawiały się opady śniegu punktowo o silniejszym natężeniu. Część z komórek będzie generowała wyładowania atmosferyczne. Burze jeśli powstaną, będą przybierać postać głównie odizolowanych, klasycznych komórek. Zjawiska mogą rozwijać się także u schyłku dnia oraz wieczorem i nocą, przy czym główna strefa występowania po zachodzie słońca ograniczać ma się do regionów wybrzeża z większym prawdopodobieństwem Pomorza środkowego, aniżeli zachodniego. Na trasie burz oprócz silnych opadów śniegu, pojawić może się także silny wiatr osiągający i nawet przekraczający 75 km/h. W związku z tym w szczególności w strefie wybrzeża możliwe będą duże przyrosty pokrywy śnieżnej, osiągające nawet 10 cm.

Na południowy wschód od głównego obszaru, wyznaczono podstrefę, ale bez symbolu możliwości rozwoju burz. W tej dodatkowej strefie możliwy będzie rozwój konwekcji głównie przed frontem. Szanse na pojawianie się wyładowań w tym wycinku są niskie/marginalne.