Prognoza mrozów na noc 14/15 – początek ochłodzenia nad Polską (MAPA)

Opublikowano 14 stycznia 2021 o godz. 19:15

W trakcie nadchodzącej nocy do kraju zaczną docierać coraz mocniej wychłodzone masy powietrza z północno-wschodniej i wschodniej części kontynentu europejskiego. Noc z czwartku na piątek da o tym wyraźniejsze sygnały szczególnie w północno wschodniej Polsce. Silne mrozy pojawią się jednak w trakcie weekendowych nocy oraz na przełomie niedzieli z poniedziałkiem.

Opis do mapki

Najniższe spadki temperatur prognozowane są w drugiej części nocy. Nad krajem wyznaczono trzy orientacyjne strefy z różnymi poziomami spadków temperatury. Najniższe wystąpią w obszarze A i B. Ponieważ fragment najzimniejszej masy powietrza nasunie się nad obszar północno-wschodniej części kraju, tam też modele numeryczne jednomyślnie wskazują na najniższe spadki temperatury. Na terenie województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie (północ) i mazowieckie (północ) temperatury wahać będą się od -12 do -14°C. Możliwe, że lokalnie będą one jeszcze niższe – np na krańcach północnych Podlasia.

W obszarze B temperatury również poszybują wyraźnie w dół. Najchłodniej, bo do około -12°C będzie prawdopodobnie od pozostałej części Mazowsza po Lubelszczyznę. Lokalnie w pozostałych województwach, uwzględniając czynniki geograficzne i mikroklimatyczne, także możliwe będą spadki temperatury poniżej -10°C

W obszarze C temperatury na poziomie 0°C wystąpią na zachodnich krańcach. Najniższe spadki dochodzące do -8°C spodziewane są głównie wzdłuż regionów graniczących ze strefą B